HISTORISK FLOM: Her fra Steinberg. Flommen i slutten av august er en av de største registrert i Drammenselva i nyere tid.

Ber folk som fikk vann i kjelleren melde fra

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Kommunens vann- og avløpsvirksomhet har startet på evalueringsarbeidet etter flommen. I den forbindelse er det ønskelig at alle som fikk vann eller kloakk i kjelleren, melder fra, opplyser Drammen kommune.

- Ekstremværet Hans og de store nedbørsmengdene som kom ca. 14 dager senere, førte til høyere vannføring og vannstand i Drammenselva og bekkeløp enn på lang tid. Flomvern ble etablert på kjente problempunkter, noe som for det meste holdt vannet unna hus og bygninger. Kommunens flomvern og avløpsnett har imidlertid sjelden blitt utsatt for så store vannmengder. I tillegg har det blitt gjennomført en rekke flomsikringstiltak i tidligere Nedre Eiker de siste årene. Kommunens vann- og avløpsvirksomhet ønsker derfor å få oversikt over hvilke hus og bygninger som enten fikk inntrenging av flomvann i kjelleren, eller som hadde tilbakeslag i ledningsnettet slik at kloakk kom opp av sluk i kjelleren, skriver kommunen.

– Opplysningene vil bli brukt til å oppdatere kommunens rutiner for flom og flomvern – samt å vurdere utbedringer for å forhindre flomskader ved en eventuell fremtidig flom, forteller driftsingeniør ved VA Drift Morten Lærum.

Her kan du lese mer informasjon fra kommunen.

Powered by Labrador CMS