MENINGER: Ronny Fjeld Nordjordet
Styremedlem DNI Buskerud

Bompenger en uakseptabel byrde for familier og samfunnet

MENINGER: Ordfører Kjell Arne Hermansen har nylig bekreftet at Buskerudbyen skal utrede en bompakke for Drammen. Dette er et kontroversielt tema, da innføringen av bompenger vil ha alvorlige konsekvenser for både familiers økonomi og lokalsamfunnet som helhet.

For det første vil innføringen av bompenger resultere i en betydelig økonomisk byrde for familier i Drammen. Det er estimert at en gjennomsnittlig familie på fire vil måtte betale omtrent 30 000 kroner årlig i bompenger. Dette er en tung byrde på husholdningsbudsjettet og vil ytterligere begrense familiers økonomiske handlingsrom, spesielt for de som allerede sliter økonomisk.

I tillegg vil økte bompasseringer føre til en nedgang i handel og aktivitet i sentrum av Drammen. Dette vil ha negative konsekvenser for lokale bedrifter og arbeidsplasser, og skape en spiral av økonomisk nedgang i byen.

Videre vil innføringen av bompenger forverre problemet med barnefattigdom i Drammen. Byen har allerede høye barnefattigdomsrater, og økte økonomiske byrder vil bare gjøre situasjonen verre. Barn og unge fra økonomisk sårbare familier vil bli hardest rammet, med begrensede muligheter for fritidsaktiviteter og sosial deltakelse.

Det er viktig å merke seg at bompenger ikke nødvendigvis løser de underliggende trafikkutfordringene i Drammen. Det er andre alternativer, som forbedring av kollektivtransport og investeringer i infrastruktur, som også bør vurderes grundig før en endelig beslutning tas.

Som politiker i Drammen er det vårt ansvar å representere interessene til innbyggerne. Jeg oppfordrer derfor til grundig debatt og vurdering av alternative løsninger som ikke inkluderer bompenger. Innføringen av bompenger vil være en uakseptabel byrde som vil ramme både økonomien og velferden til innbyggerne i Drammen. Vi må derfor finne løsninger som tar hensyn til familiers økonomi og sikrer en bærekraftig utvikling for vårt lokalsamfunn.


Av
Ronny Fjeld Nordjordet
Styremedlem DNI Buskerud

Powered by Labrador CMS