OVERHOLDT IKKE AVSTANDSKRAVENE: Her fra uteservering på Bragernes Torg under Elvefestivalen fredag kveld.
OVERHOLDT IKKE AVSTANDSKRAVENE: Her fra uteservering på Bragernes Torg under Elvefestivalen fredag kveld.

Seks utesteder fikk festival-smekk av kommunen

Smittevernkontroller utført fredag og lørdag kveld under Elvefestivalen viste en rekke brudd på coronaforskriften blant serveringsstedene rundt Bragernes Torg. Nå risikerer flere tvangsmulkt og i verste fall politianmeldelse.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Bruddene førte til at samtlige seks utesteder i kjølvannet av Elvefestivalen mottok skriftlig pålegg om retting av kommunen, under henvisning til Covid-19-forskriften, Smittevernloven, Folkehelseloven og Forvaltningsloven.

I all hovedsak dreier reaksjonene seg om det Medisinskfaglig virksomhet i kommunen mener er et brudd på smittevernmessig forsvarlig drift.

Under Elvefestivalen var det ifølge kommunen én gjenganger som ble slått ned på:

Kravet om at besøkende og personell kan holde minst en meters avstand, samt minst en meters avstand mellom sitteplassene ved gjesters ankomst.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">ELVEFESTIVALEN: </span>Her fra Bragernes Torg natt til søndag.</span>
ELVEFESTIVALEN: Her fra Bragernes Torg natt til søndag.

Fokus på avstand

Kommunen beskriver bakgrunnen for smittevernkontrollene slik:

- I arbeidet med å forebygge koronasmitte, var Drammen kommune i år tilstede i bybildet med representanter fra blant annet Samfunnsmedisinsk avdeling. Det ble utført smittevernkontroller og gitt veiledning til enkeltpersoner, grupper og virksomheter.

Med kommuneoverlege John David Johannessen i spissen for flere av kontrollene, fikk en rekke serveringssteder besøk av kommunen på det som trolig var den mest hektiske dagen på to år.

Fredag mellom klokken 20.00 og 22.00 var det området Bragernes Torg som var i fokus, og det er her samtlige av avvikene ble oppdaget. De aktuelle stedene fikk oppfølgingskontroll lørdag mellom klokken 16.00 og 20.00.


- Det ble særlig fokusert på kravet om tilrettelegging for at gjester og personell kan holde minst 1 meters avstand fra personer fra annen husstand, jf. covid-19-forskriften § 14a. Avstandsregelen er et av de aller viktigste smitteverntiltakene vi har og det forventes derfor at serveringssteder legger til rette for at gjester og personell kan holde minst 1 meters avstand, uttaler kommunen.

Fikk advarsler uten å ta affære

I brevene med vedtak om pålegg fra kommunen, kommer det frem at en rekke utestedene også tidligere har fått påvist brudd på avstandskravene under smittevernkontroll.

Av de seks som fikk passet påskrevet med krav om retting fredag, var det ingen av utestedene som ifølge kommunen hadde greid å etterkomme dette i henhold til regelverket ved oppfølgingskontrollen dagen derpå.

- Dette skulle helst utføres fortløpende etter hvert som gjestene forlot serveringsstedet, og senest innen åpningstid dagen etter, skriver kommunen i sine brev.

Noen av utestedene hadde gjort endringer, men ikke godt nok. Ved to tilfeller kunne ikke kommunens oppfølgingskontroll se at det var utført endringer overhodet.

Fjernet skillevegger og for liten plass

Ved flere av utestedene kunne også kommunen påvise at man bevisst hadde tilrettelagt for flere folk på mindre plass, med dårligere smittevern enn til vanlig.

- Det ble observert at stoler/sitteplasser og bord var plassert for tett ved gjesters ankomst og at flesteparten av gjestene ble sittende med mindre enn 1 meters avstand.Tidligere har serveringsstedet hatt skillevegger mellom sittegruppene. Disse var nå fjernet, skriver kommunen om det ene tilsynet.

- Under Elvefestivalen var det flere bord og stoler på uteserveringen enn hva som har blitt observert av kontrollører ved tidligere befaringer i området. Det var mindre enn 1 meters avstand mellom hver sittegruppe og det var ikke tilrettelagt for minst 1 meters avstand mellom hver sitteplass. Flesteparten av gjestene satt tett med mindre enn 1 meters avstand fra hverandre, skriver kommunen om et av de andre utestedene.

- Utesteder hadde under Elvefestivalen flere bord, stoler og benker enn hva serveringsstedet vanligvis har på utearealet sitt. Gjestene satt svært tett ved de enkelte bordene, og det var heller ikke minst 1 meter avstand mellom de enkelte sittegruppene, skriver kommunen om et tredje utested.

- Har vært mye dialog

Kommunen opplyser overfor DRM24 at det har vært «mye dialog» med de aktuelle utestedene i kjølvannet av Elvefestivalen.

- For tre av utestedene er avvikene allerede lukket. For de andre er det fortsatt en dialog, men Medisinfaglig virksomhet sier de har god tro på at dette også skal bli bragt i orden snarlig, uttaler pressesjef Gard Nybro Nilsen i Drammen kommune til DRM24.

Dersom serveringsstedet velger å ikke følge forskriften, vil det kunne bli fattet vedtak om tvangsmulkt jf. folkehelseloven, opplyser kommunen i sine brev til de respektive utestedene.

De utelukker heller ikke politianmeldelse.

- Til
informasjon vurderer Drammen kommune en henvendelse til politiet vedrørende de av serveringsstedene som etter vår vurdering kan ha brutt Covid-19-forskriften med forsett eller grovt uaktsom overtredelse under Elvefestivalen, heter det i brevene.

Forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser i Covid-19-forskriften kan straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, jf. covid-19-forskriften § 24.

LES OGSÅ: Hektisk politinatt under Elvefestivalen

Powered by Labrador CMS