MENINGER: Lina Strandbråten
Gruppeleder, Drammen Ap

Drammen trenger vekst!

Siden 2010 har vi ikke hatt den tilflyttingen vi ønsker i Drammen. Drammen burde hatt 2000 til 3000 flere innbyggere og har siden 2012 bygd langt færre boliger enn sammenlignbare kommuner.

MENINGER: Vi sliter med en kombinasjon av flere eldre med omsorgsbehov og færre barn, dette har allerede medført store kutt i budsjettene til barnehagene og vil de neste årene gi kutt i skolebudsjettene, og i verste fall føre til nedleggelser av skoler.

Dette er ikke tall fra eiendomsbransjen, men fra vår egen rådmann og SSB.

Vi må gjøre det attraktivt for barnefamilier å flytte til Drammen, da må vi legge til rette for en variert boligbygging i hele kommunen.

Vi må bygge boliger folk har råd til å kjøpe. Vi skal ha fortetting, men alle har ikke råd til å bo i sentrum, og ikke alle vil bo der.

Telemarksforskning er klare på at boligbygging for barnefamilier er viktig for næringsutvikling og vekst. Derfor kan vi ikke bare bygge flere leilighetskomplekser.

Dette handler ikke om å løpe utbyggers ærend. Dette handler om å sikre velferdstjenestene vi som kommune skal levere til våre innbyggere.

Vi skal unngå å bygge bolig på dyrka mark, og vi skal utvikle grønt. For det er flere måter å utvikle oss grønt på. Vi skal legge til rette for at vi har miljøvennlige utbygninger, som gir folk mulighet til å reise kollektivt, ved gange og sykkel.

Vi må gjøre det attraktivt for barnefamilier å flytte til Drammen, da må vi legge til rette for en variert boligbygging i hele kommunen.


Vi må legge til rette for å bygge boliger folk ønsker å bo i. Vi må bygge ulike typer boliger, for folk i alle situasjoner, både økonomisk og livssituasjon.

Vi har to tanker i hodet på engang. Vi ønsker en fremtidsretta utvikling som legger til rette for boligutvikling, har respekt for påbegynte planer og initiativ fra innbyggere og utbyggere, og sikrer en utvikling langs våre kollektivtraseer.

Noen ønsker kun å fortette i sentrum, utvide minimalt med boligområder, samtidig som de ikke skal bygge høyt. Da får ikke Drammen den utviklingen vi ønsker og trenger – og vi kan legge alle ambisjoner om vekst på hylla.

Arealplanlegging og utvikling av områder tar tid – det har vi mange eksempler på. Derfor må vi nå være fremtidsretta og tenke langsiktig, vi snakker om utvikling som vil skje i 10, 20 og 30 år frem i tid. Avventer vi situasjonen med synkende barnetall, en økende aldrende befolkning og lite tilflytning så kan det være for sent.

Muligheten for å sikre vekst i Drammen er nå - den vil vi gripe.


Av
Lina Strandbråten
Gruppeleder Drammen Arbeiderparti
Leder av hovedutvalg for tekniske tjenester

Powered by Labrador CMS