Drammens inntekter øker, men omstillingsbehovet er fortsatt stort

Ligger Drammen an til å få rundt 90 millioner kroner mer i året fra 2025.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Regjeringens forslag til endringer i inntektssystemet for kommunene slår positivt ut for Drammen kommune. Ved at skatteinntektene foreslås fordelt noe jevnere mellom landets kommuner og at storbytilskuddet økes noe, ligger Drammen an til å få rundt 90 millioner kroner mer i året fra 2025, opplyser Drammen kommune i en pressemelding.

Ordfører Kjell Arne Hermansen har sammen med andre ordførerkolleger fra kommuner med relativt lave inntekter stått i spissen for å bedre forholdene for såkalt skattesvake kommuner. Han er fornøyd med at det første steget er tatt for å sikre en jevnere kommuneøkonomi som legger til rette for likeverdige tjenester uavhengig av hvor i landet man bor.

– Bedre enn fryktet

– Forslaget som nå er lagt fram er faktisk bedre enn jeg fryktet. Men Drammen vil fortsatt ha inntekter som ligger godt under gjennomsnittet av norske kommuner. Så selv om 90 millioner kroner kan bidra til å lette presset noe, vil det i begrenset grad påvirke kommunens økonomiske situasjon. Vi har satt i gang et arbeid for å sikre økonomisk bærekraft fremover, og dette arbeidet skal videreføres med full styrke, sier Hermansen.

I tillegg til økte skatteinntekter har regjeringen foreslått å øke overføringene til kommunene. For Drammens del utgjør dette rundt 38 millioner kroner. Dette kommer blant annet som følge av endringer i befolkningssammensetningen og økte pensjonskostnader.

– Må drive effektivt også fremover

I likhet med ordføreren understreker kommunedirektør Trude Andresen at det er positivt at Drammen kommune kan forvente økte skatteinntekter dersom forslaget som nå er fremlagt, blir vedtatt, men at behovet for økonomisk omstilling av kommunens tjenester er like stort som tidligere.

– Vi må fortsatt jobbe for å sikre økonomisk bærekraft i Drammen kommune. Inntektene våre vil fortsatt være relativt lave, og vi må hele tiden sørge for at vi får mest mulig ut av hver eneste krone. Drammen kommune er en veldig effektivt drevet kommune, og det skal vi være også fremover. Derfor kommer vi til å fortsette arbeidet med å utrede en lang rekke tiltak som kan redusere kommunens kostnader, slik at vi kan satse på det som prioriteres politisk og sikre egenfinansiering av nødvendige investeringer i årene som kommer, sier Andresen.

Regjeringen foreslår også endringer i finansieringsordningen for ressurskrevende brukere. Denne endringen fører til et inntektstap for Drammen som foreløpig er beregnet til 12,9 millioner kroner.

Powered by Labrador CMS