Elbilforbud fører til nedgang i trafikken

Første rapport på de trafikale effektene, etter at adgang for elbil i kollektivfeltet midlertidig er fjernet, er nå klar. Rapporten forteller om nedgang i biltrafikk på alle de store vegkorridorene inn mot Oslo.

Publisert

DRAMMEN/OSLO: Det opplyser Statens Vegvesen i en pressemelding. 6. mai innførte Statens vegvesen midlertidig forbud for elbiler i kollektivfeltene på riks- og europavegnettet i Oslo og Akershus.

Vianova har på oppdrag fra Statens vegvesen laget en rapport for mai, som tar for seg trafikktall i dag sammenlignet med før 6. mai. Den sier noe om hvilke effekter tiltaket med å fjerne adgang for elbil i kollektivfeltet har fått for trafikkbildet.

Tallene i rapporten viser at nedgangen i biler på de store innfartsvegene er i gang. Det er foreløpig ikke nok for å unngå trafikkaos når Ring 1 stenger, men en god start. -Jeg vil rette en takk til de som til nå har fulgt oppfordringen vår om å la bilen stå. Om flere følger deres gode eksempel vil stengingen av Ring 1 gå bra, sier Gavelstad.

Reduksjon på 10.000 biler om dagen

I korridor Vest (E18 Drammen-Oslo) er trafikknivået inn til Oslo redusert med 10800 biler per dag. I korridor Nordøst er reduksjonen på 1800 biler mens i korridor Sør er biltrafikken redusert med 3200 biler.

Prosjektleder for trafikk i Ring 1-prosjektet, Halvard Gavelstad er forsiktig optimist etter å ha lest den første rapporten. Tallene viser at nedgangen i biltrafikk er i gang. Det er en betydelig nedgang i trafikken fra vest sammen med nedgang på de andre innfartsvegene. Men for å sikre tilstrekkelig avviklingen i Operatunnelen når Ring 1 stenges må det vurderes supplerende tiltak på blant annet E6 inn mot sentrum sier Gavelstad

- Dette harmonerer med den observerte endring i framkommelighet. Det er kun i korridor Vest (E18) framkommeligheten er blitt til dels betydelig dårligere ved innføring av elbilforbud i kollektivfeltene. E18 vestfra har høyest trafikk og størst andel elbiler, sier Gavelstad.

Ingen betydelig vekst i kollektivreisende

Ruter har ikke registrert en betydelig vekst i antall reisende så langt. Det er et økt press på enkeltavganger på noen av ekspresslinjene, men det er fortsatt tilstrekkelig kapasitet. Det er imidlertid registrert en bedring i kjøretider, både i from av fremkommelighet og hastighet, for bussene på flere strekninger med kollektivfelt.

I tillegg er det en betydelig mindre variasjon i reisetidene på flere av disse strekningene, noe som gir bedre forutsigbarhet for de reisende. Samtidig er det registrert en utfordring med en økning i kjøretider på andre strekninger for bussene, deriblant tilfartsveier før kollektivfeltet.

For tidlig å konkludere

Mai er en spesiell måned med mange røde og inneklemte dager. I tillegg har det vært flere trafikale utfordringer, deriblant ulykker og større anleggsarbeid ved Ring 3 som reduserte kapasiteten ved Tåsen i begge retninger f.o.m. uke 16 t.o.m. uke 21, noe som har bidratt til å forsterke de negative konsekvensene som mer kø. Disse forholdene er noe som uten tvil påvirker statistikken i rapporten, og resultatene må derfor tolkes med forsiktighet og som foreløpige funn

- Det er viktig å understreke at det basert på tilgjengelige data fortsatt er for tidlig å gjøre klare konklusjoner på de langvarige effektene av å fjerne adgang for elbiler i kollektivfeltene på europa- og riksveier i Oslo og Akershus, og på kommunale veier i Oslo. Tiltaket har virket i litt over en måned, noe som er svært kort tid. Vi trenger lenger tid for å se om langtidseffektene slår inn, sier Gavelstad.

- Det som er viktig fremover er at enda flere av de som kan, lar bilen stå og velger for eksempel kollektivt slik at de som må kjøre kan gjøre det. Nå som elbilene er tatt ut av kollektivfeltene har bussenes framkommelighet og hastighet økt, avslutter Gavelstad.

Powered by Labrador CMS