MENINGER: Joachim Bekkevold Hansen, Drammen FrP

FÅR IKKE ENDENE TIL Å MØTES: Innsenderen krever svar på den enorme budsjettsprekken for ny bybru. Nå seiler kommunen inn i ukjent farvann hva angår den endelige prislappen.
FÅR IKKE ENDENE TIL Å MØTES: Innsenderen krever svar på den enorme budsjettsprekken for ny bybru. Nå seiler kommunen inn i ukjent farvann hva angår den endelige prislappen.

En bybro til besvær

Hvor går egentlig grensa for hva som er akseptabelt? Ser vi at prestisje hos enkelte politikere trumfer hva som er til det beste for drammenserne?

MENINGER: Drammen Fremskrittsparti ser med stor bekymring på den stadig dårligere økonomistyringen til posisjonen; AP, SP, MDG og SV. Den mangelfulle styringen utfordrer opprettholdelse av primære tjenester i kommunen. Nedleggelse av sykehjem og barnehager er en direkte konsekvens av dette. Verre skal det trolig bli med den styringen som er nå. Vi fikk en netto tilflytning på -39 personer i 2021.

Ett konkret eksempel på mangelfull økonomisk styring er bybroen; et vedtak trumfet gjennom av AP og co, som også Høyre står inne for. Dette var en bro som i stor grad ble initiert av Bane NOR som trengte en ny bro, slik at de skulle få mer moderne innrettede perronger. Under forhandlingen endte kommunen med om lag 70% av regningen, og følgelig skulle Bane NOR dekke om lag 30%; et resultat som etter mitt syn er så dårlig at det kvalifiserer til «stryk» i forhandlingstaktikk.

Drammen Fremskrittsparti stemte imot å bygge ny bro når man så hvor lite Bane NOR hadde tenkt å bidra med.

Trengte kommunen en ny bro? Nei egentlig ikke. Vi kunne reparert og pusset den opp den vi hadde, slik at den lett kunne holdt i 25 år til. Kostanden for dette var estimert til 156 millioner kroner (2019-tall), og en ny bro ble estimert til 673 millioner (2018-tall).

Nå er det uansett for sent å snu. Broen er revet og en ny må på plass. Prisen på broen er nå estimert til 1622 millioner (2022-tall), altså 140 % opp fra det som ble vedtatt i høsten 2019. Hvor går egentlig grensa for hva som er akseptabelt? Ser vi at prestisje hos enkelte politikere trumfer hva som er til det beste for Drammenserne?

Man kan selvsagt tilskrive noe av prisøkningen markedets prisstigninger, men absolutt ikke alt. Ca 25 % av prisøkningen kan tilskrives prisøkning på betong, armeringsjern og alt det andre som går med til å bygge en bro*. 40 % kan tilskrives en vedtatt usikkerhetsmargin på byggearbeidet. Ut fra dette regnestykket kan prosjektet tilskrives 65 % prisstigning/usikkerhet. Da står vi igjen med resterende 75 %, som i kroner og øre utgjør cirka 500 millioner; altså 500 millioner kroner i ren budsjettoverskridelse.

For denne overskridelsen kunne vi hatt nok til å starte opp byggingen av Krokstadelva sykehjem og samtidig holdt alle dagens sykehjem i operativ drift. I tillegg kunne vi opprettholdt alle barnehager og unngått å selge blant annet Killingen (aktivitetssenter for vanskeligstilt ungdom) mm.

Dette er alvor. Jeg ønsker derfor et entydig svar fra ordføreren på hvordan en overskridelse på 500 millioner kroner er mulig.

Kilde: *Byggkostnadsanalyse mai 2022, prognosesenteret AS

Av
Joachim Bekkevold Hansen
Listekandidat Drammen FrP

Powered by Labrador CMS