MENINGER: Espen Ovnerud, Drammen Venstre
Listekandidat ved valget 2023

En menneskevennlig by er også det beste for næringslivet

MENINGER: Vi i Venstre leste Fremskrittspartiets leserinnlegg om utviklingen av Tangenkaia med en viss overraskelse. Påstandene om mekanismene i byutviklingen er såpass feilaktige at jeg ser behov for å rydde litt, samt å fortelle om alternativet vi i Venstre vil jobbe for.

I Drammens nye kommuneplan legger vi opp til å planlegge næringsareal etter ABC-prinsippet. Dette er vi i Venstre tilhengere av. A-næring er næring som kan tiltrekke mange mennesker som ikke trenger å kjøre – som kontorarbeidsplasser og restauranter.

B-næringer har behov for litt større arealer og trafikk, mens C-næringer er veldig trafikkskapende og arealkrevende; for eksempel logistikkterminaler og industri.

Dette innebærer at Drammen legger C-næring til Eikhaugen og Orkidehøgda og at nabokommunene våre bygger ut på Lierskogen og Hanekleiva. Nøkkelordet er direkte atkomst til motorvei eller bane og kortest mulig vei fra produksjon til transport.

Det har ikke noe med klima å gjøre – det er bare sunn fornuft.

Når det kommer til Tangenkaia: det er ingen som har sagt at man ikke skal ha næring der. Men når man er opptatt av en levende og menneskevennlig by så bør man utvikle områder på en slik måte at det er liv, mennesker og aktivitet store deler av døgnet. Det oppnår man ved å legge til rette for en blanding av A-næringer og bolig. Da sørger man for at det er aktivitet både dagtid og kveldstid – noe som gjør at restauranter, kiosker og små butikker får et bedre livsgrunnlag, som igjen bidrar til mer aktivitet og næring.

Frp skriver at blokker i byen er det som skaper press på infrastruktur, og de mener store boligfelt langs dalsidene ikke gjør det. Det faller på sin egen urimelighet.

Vi i Venstre er ikke imot bilkjøring
, men vi må alle kjøre litt mindre for å skape en trygg og god kommune å bo i. Det oppnår vi ved at flest mulig bor på en sånn måte at man kan gå, sykle eller ta buss til jobb, butikk, barnehage og skole så ofte som mulig på en trygg måte. Utenfor sentrum kan den beste løsningen være å plassere tjenester i nærheten av der folk allerede bor, men i sentrum må det bety å planlegge boliger i nærheten av tjenester og infrastruktur.

Og sånn sett ligger Tangenkaia på et unikt sted. Det er allerede flere busslinjer som går forbi, og det ligger langs den beste gang- og sykkeltraseen i hele Drammen. Man kan faktisk sykle trygt helt fra Åssiden til Tangen og for det meste helt skjermet fra bilvei langs elva. For de av oss som har kost oss med en halvliter på Skur 4 og sett på fjord- og elveutsikten, så er det nesten uforståelig hvis man ikke vil åpne opp området enda mer for allmennheten. Alle moderne byer i Europa gjør dette; å åpne havneområder for menneskene som bor der. FRP vil tydeligvis heller stenge igjen. Resultatene av dette ser vi i den koksgrå og nitriste byutviklingen som FRP har stått bak i tiår siden 80-tallet.

Når det kommer til hvem vi skal bygge boliger til så er det faktisk sånn at andelen eldre i hele samfunnet blir høyere og det er ikke fornuftig å bare lage boliger til barnefamilier.

Vi har ganske fersk statistikk på hvordan man bor i Drammen og ca 26% av husholdningene er det vi kan kalle barnefamilie, de 74% av oss som ikke bor med barn trenger også boliger.

Flere lettstelte leiligheter sentralt gjør også at eldre flytter raskere ut av de attraktive eneboligene med hageflekk utenfor sentrumsområdene. Denne naturlige omsetningen av boliger stiller FRP seg i veien for dersom de vil stanse byggingen av slike leiligheter i sentrum, og gjør paradoksalt nok sitt eget boligmål enda vanskeligere å oppnå.

Når det er sagt så har jeg stor tro på at mange med barn også har lyst til å bo sentralt, men problemet har vært at Drammen sentrum i mange tiår har vært et menneskefiendtlig område som ikke har egnet seg for småbarnsfamilier. Det har heldigvis begynt å forandre seg.

Proffen Hageby har blitt et eldorado
og er kanskje det beste eksemplet på urbane områder som egner seg for barnefamilier. Bragernes Strand har egen barnehage og man har lykkes med å lage et lukket by rom hvor små barn kan vokse opp. Grønland har også blitt et menneskevennlig område hvor man ikke blir sjenert av biltrafikk.

Venstres ønske er å flytte den nødvendige biltrafikken vekk fra sentrum og ut på gjennomfartsårer og motorvei, og gjøre sentrumsområdene om til menneskevennlige, trivelige områder hvor vi kan leve og omgås på en trygg måte.


Av
Espen Ovnerud
Drammen Venstre
6. kandidat ved valget 2023

Powered by Labrador CMS