Drammen Frp vil skrote planene om boligbygging på Tangenkaia, og vil isteden fremme forslag om regulere områdene for næringsutvikling.

MENINGER: Joachim Hansen
Drammen Frp

Drammen Frp vil skrote planene om boligbygging på Tangenkaia, og vil isteden fremme forslag om regulere områdene for næringsutvikling.

Næringsområdene står for fall

MENINGER: En god kommuneøkonomi kommer ikke ved å bygge leiligheter alene. En god kommuneøkonomi kommer av et yrende næringsliv med et variert tilbud av arbeidsplasser. Det må produseres noe som andre er villig til å betale for. Når dette er på plass, må man ha et boligtilbud for de som bor i, og til de som vurderer å flytte til kommunen. Denne likningen later til å ha blitt rotet helt til og oppleves nå slik: Først leiligheter, så mer leiligheter…

Høyre og Arbeiderpartiet med flere har i de siste 20 årene hatt en klar strategi om at næringsområder skal vike, til fordel for et ensidig fokus på leiligheter. De kaller dette for «transformasjonsområder»

Men hva er det som egentlig transformeres?

- Nåværende og tidligere nærings- og industriområder med nærhet til byen. Dette er områder som ikke er så pene, men har en helt spesiell mening; De gir tilgang til rimelige lokaler for små og mellomstore bedrifter, som er morgendagens store arbeidsplasser. Såkornet og underskogen i næringslivet om du vil. Det å lykkes med en bedrift krever et slags sårt økosystem, og en god beliggenhet de første årene er helt avgjørende. Når en bedrift først har etablert seg et sted, blir den som regel der. Grunnen er naturlig nok at nøkkelfolka til bedriften bor og lever på dette stedet. Man kan si at bedriftens «sjel» får en lokal tilhørighet.

Ved å drive en nærmest ideologisk utrensing av disse områdene (ofte i klimaets navn), setter man også «kjepper i hjulene» til disse bedriftene før de i det hele tatt kommer i gang. Det vitnes om lite politisk forståelse over betydningen å ha en «underskog» av bedrifter, når de kommunale vedtakene om «transformasjon» bankes igjennom. De bedriftene som uheldigvis har etablert seg på disse «transformasjonsområdene», kan heller ikke bare flytte til et annet sted. På et annet sted er det:

  • Vanskelig å få tak i arbeidskraft
  • Nøkkelfolka vil ikke være med på flyttelasset
  • Dyrt å reise til/fra
  • Kundegrunnlaget er ikke der

En annen dimensjon rundt disse «transformasjonsområdene» er at ved å bygge tusener på tusener av leiligheter, kreves det en kraftig oppjustering av infrastruktur. Les bompenger for oss Drammensere. Her har Høyre, Arbeiderpartiet med flere «solgt skinnet før bjørnen er skutt». De har satt i gang en haug med leilighetsprosjekter uten å sikre seg det mest essensielle, altså infrastruktur. Drammenserne vil ikke ha denne ekstra kostanden for infrastruktur. Det så vi sist valg; der partier som «Nei til bom» fikk kraftig oppslutning. Høyre/Arbeiderpartiet diltet etter i populistisk stil. FrP har alltid vært mot bompenger. Man kan derfor si at denne type leilighetsutvikling strider imot hva drammenserne vil. Høyre og Arbeiderpartiet med flere har et stort forklaringsproblem: Hvem skal ta regninga på infrastruktur til alle disse leilighetsprosjektene når Drammenserne ikke vil?

Ved å bytte næringsområder mot leiligheter, bygger man heller ikke boliger for de som faktisk bidrar positivt til kommunekassa; altså barnefamilier. Dette resulterer i en ond spiral der det kuttes i kommunens primærtjenester slik som barnehager, skoler, helse, omsorg, vedlikehold med mer. Kommunen bli således mindre og mindre attraktiv.

Det vi derimot tiltrekker oss er pensjonister som vil bo i leiligheter. Dette er personer som mest sannsynlig har lagt bak seg, sin mest produktive tid her i livet, og skatter derfor mindre. Tvert imot så byr de på voldsomme kostnader i form av økt tilsyn, pleie og annet (Les: Eldrebølgen). Vi skal ta vare på disse. Det er en del av kjernen av Frp’s politikk. Men da må vi ikke ekspansivt øke andelen av pensjonister til kommunen, ved å bygge leiligheter til disse, til ugunst for næringsområder og boliger til småbarnsfamilier – det sier seg selv.

Drammen FrP vil kraftig redusere
utvikling av flere bynære leiligheter i Drammen til ugunst for næringsområder. Vi mener kommunen har «transformert» nok for en tid fremover.

Konkret ønsker vi å gå imot leilighetsbygging på Tangenkaia og området der Elkjøp, Power og mobile, øst for kjøpesenteret på Strømsø. Vi ønsker å stemme for å regulere disse områdene på en måte som stimulerer til mer næringsliv.

Av
Joachim Hansen
Drammen Frp

Powered by Labrador CMS