NYSKAPENDE: Slik ser et av arkitektfirmaene som har jobbet med prosjektet for seg Tangenkaia om noen år.
NYSKAPENDE: Slik ser et av arkitektfirmaene som har jobbet med prosjektet for seg Tangenkaia om noen år.

Slik blir Drammens nye bydel

Et 100 mål stort område på Tangenkaia skal transformeres til boliger, næringsvirksomhet og destinasjonsområde.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det nyetablerte selskapet Tangenkaia Eiendom AS har klare ønsker for det tidligere havneområdet på Tangenkaia.

– Visjonen vår er at den 100 mål store tomten skal bli Drammens mest attraktive og nyskapende nabolag og destinasjon, sier Connie Nyhaven fra Bane NOR Eiendom.

Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS og Bane NOR Eiendom AS har sammen etablert det felleseide selskapet Tangenkaia Eiendom AS. Selskapet er godt i gang med å belyse mulighetene for hvordan havneområdet på Tangenkaia kan transformeres og utvikles til en ny, attraktiv bydel.

Målet er å skape en bydel med en tydelig identitet og kulturhistoriske spor og verdier, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Vi inviterte de tre arkitektkontorene DRMA, Dyrvik og Ghilardi+Hellsten til å komme med hvert sitt bidrag til hvordan de ser for seg en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling av den nye bydelen, sier Nyhaven, som er prosjektleder for planprosessen.

- Og for å få best mulig innsikt i hva potensialet og mulighetene er, samt få god forståelse for områdets stedsidentitet, har vi engasjert firmaet Léva Urban Design AS til å hjelpe oss med å involvere innbyggerne, og på den måten skape et lokalt engasjement gjennom god brukermedvirkning. I løpet av våren har vi gjennomført en bred innbyggerundersøkelse og fått inn mange gode innspill, sier Nyhaven.

Slik ser noen av skissene ut for den nye bydelen:

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">SKUR 4:</span> En videreutvikling.</span>
SKUR 4: En videreutvikling.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">TOLLBODEN:</span> En videreutvikling.</span>
TOLLBODEN: En videreutvikling.
<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">BYNATUR:</span> På Tangenkaia.</span>
BYNATUR: På Tangenkaia.

Mulighetsstudier før planprosess

Prosjektsjef i Drammen Kommune Eiendomsutvikling, Magne Øien, forteller om en god prosess med de tre arkitektkontorene.

– Arkitektkontorene har utarbeidet tre spennende mulighetsstudier. Vi har hatt tett dialog med dem underveis, både med oppstartsseminar, midtveisseminar og evaluering – og vi er veldig fornøyde med innspillene deres, sier han.

Innsikten fra både mulighetsstudiene og brukermedvirkningen danner nå et solid grunnlag for å gå i gang med videre formell planprosess høsten 2021.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic">Magne Øien og Connie Nyhaven</span>
Magne Øien og Connie Nyhaven

Starter byggingen om tre år

Tangenkaia Eiendom AS ønsker å bygge en ny bydel med både boliger og næringsvirksomhet, og administrerende direktør i Drammen Kommune Eiendomsutvikling, Bjørn Holm, mener Tangenkaia er et av de mest spennende transformasjonsområdene sentralt i Drammen.

– Om rundt tre år regner vi med å sette spaden i jorden og starte byggingen her. Det er i hvert fall målet, men det er allerede flere virksomheter på Tangenkaia i dag. Haandbryggeriet driver blant annet med uteservering i Skur 4, og dette har blitt et populært møtested. Mange har fått øynene opp for området, og sånn sett er områdeutviklingen allerede i gang, forteller han.

Det rundt regnet 100 mål store området er langstrakt og omfatter en cirka 1 kilometer lang kaifront. Målet er å gjøre kaifronten og området ellers enda mer tilgjengelig for byens innbyggere og besøkende, samtidig som det røffe og industrielle preget bevares av dette strekket langs elva.

– Når jernbanen bygges om og havnevirksomheten flyttes, frigjøres dette området til transformasjon og byutvikling, i tråd med kommuneplanen. Det er flere planer på gang videre sørover mot Svelvik, og det skjer også mye inn mot Strømsø og sentrum.

Kommunen vedtok i 2020 å initiere en områdesatsing for Strømsø som omfatter Tangenkaia-området.

- Å starte en utviklingsprosess nå gir gode muligheter for å få til helhetlige planer og synergier i et område som virkelig fortjener et løft. Det bygges også nytt sykehus sammen med en stor helseklynge like over fjorden på Brakerøya. Dette vil skape mer vekst og behov for flere boliger og arbeidsplasser i Drammen, sier Holm.

<span class=" italic" data-lab-italic_desktop="italic"><span class=" font-weight-bold" data-lab-font_weight_desktop="font-weight-bold">I DAG:</span> Slik ser det ut på Tangenkaia i dag. Det rundt regnet 100 mål store området er langstrakt og omfatter en ca. 1 km lang kaifront. Målet er å gjøre kaifronten og området ellers enda mer tilgjengelig for byens innbyggere og besøkende.</span>
I DAG: Slik ser det ut på Tangenkaia i dag. Det rundt regnet 100 mål store området er langstrakt og omfatter en ca. 1 km lang kaifront. Målet er å gjøre kaifronten og området ellers enda mer tilgjengelig for byens innbyggere og besøkende.

Langsiktig byutvikling

De tre arkitektkontorene, som fikk i oppdrag å se på potensialet på Tangenkaia, har gjennom stedsanalyser, kartlegging av kvaliteter og virksomheter i området, vist ulike tilnærminger til hvordan en ny bydel kan vokse frem i ulike faser fra nå og 20-30 år frem i tid.

– Tidsperspektivet er viktig. Vi ønsker å utvikle en strategi som er robust nok til at vi kan legge den til grunn gjennom hele utviklingen, på tvers av trender og generasjoner. De viktige byplangrepene knyttet til grønnstruktur, gater, torg og plasser må være premissgivende for den langsiktige byutviklingen. Mens utforming og sammensetning av boliger og næring må være fleksibelt nok til at det er mulig å ivareta den fremtidige utviklingen som skjer både når det gjelder teknologi, holdninger og behov, sier Nyhaven og legger til:

– Vi merker allerede en økende interesse fra ulike aktører som ønsker å etablere seg med spennende virksomhet i området. De gamle skurene vil vi leie ut så lenge det tilfører noe positivt til området, dette gjelder både bygninger med og uten verneverdi. En langsiktig og trinnvis transformasjon er helt i tråd med strategien om å bygge opp under en gradvis utvikling av Tangenkaia.

- Et unikt og historisk område

Nyhaven er ikke i tvil om hva som gjør tomten på Tangenkaia spennende med tanke på byutvikling.

– Det er bare å ta seg en tur ut dit. Utsynet over fjorden, utsikten mot Holmen og nærheten til byen og vannet gjør dette til et helt unikt sted. Tangenkaia har en lang og stolt historie som en av Drammens viktigste havne- og industriområder.

De langstrakte lagerhallene, graffitien og veggmaleriene, en ruvende heisekran og den ærverdige Tollboden gir området en helt spesiell atmosfære. Vi ønsker å ta vare på og videreforedle dette unike også i fremtiden, sier Nyhaven.

Powered by Labrador CMS