MENINGER: Randi Eng og Geir Blom
Pensjonistpartiet Drammen

En varslet krise - pasienter lider i Drammen

MENINGER: Nå skjer det vi fryktet. To velfungerende institusjoner med spesialkompetanse på pasienter med demenssykdom er i ferd med å legges ned.

Vedtatt av Høyre, Arbeiderpartiet, MDG og SV i Drammen. 33 langtidspasienter i institusjon er radert ut og intet nytt sykehjem er besluttet bygget.

Vi får tilbakemelding om at pasienter med alvorlig demenssykdom blandes inn i store avdelinger med mange ulike sykdomsgrupper. Ingen midler er avsatt til nødvendig kompetanseheving og opplæring av personale, pårørende føler seg oversett og kompetansen på de nedlagte sykehjemmene rømmer fra kommunen, noe som er stikk i strid med den informasjonen man la frem under saksbehandlingen av saken i kommunestyret. Alle skal ivaretaes på en god måte var mantraet fra flertallspartiene.

Resultatet har vi sett i flere artikler den senere tiden. Pasienter lider under en flytteprosess de ikke er i stand til å takle grunnet sin sykdom, samtidig som man skryter av at budsjetter er i balanse (uten å nevne hvem som betaler prisen for dette).

Denne systemsvikten må håndteres på høyeste politiske hold snarest og ikke oversees av den politiske ledelsen, slik vi ser det gjøres i dag.


Med dette bakteppet har vi valgt å stifte Pensjonistpartiet Drammen. Responsen har ikke uteblitt. Vi kontaktes til alle døgnets tider fra pårørende og brukere av kommunens tjenester, som bare må dele sin erfaring og fortvilelse.

Temaer som er gjengangere er brukere som føler seg oversett, pårørende som ikke føler seg hørt samt tjenestetilbud som ikke er tilpasset den enkeltes behov.

De fleste skryter av personalet
og kan ikke få fullrost «englene» de har kontakt med daglig, men det er også historier om svikt i kommunikasjon og manglende kunnskap og respekt.

Det oppleves en alvorlig svikt oppover i systemet, blir vi fortalt. Denne systemsvikten må håndteres på høyeste politiske hold snarest og ikke oversees av den politiske ledelsen, slik vi ser det gjøres i dag.

Pensjonistpartiet Drammen sitt hovedbudskap er klinkende klart: Vi sier JA til økt satsning på sårbare grupper av eldre, barn og ungdom. VERDIGHET, MEDBESTEMMELSE OG RESPEKT er hjørnesteiner i vårt partiprogram.

Vi lytter til deg, så nøl ikke med å ta kontakt med oss. En varslet krise, ja, men vi skal skape endring.


Av
Leder Randi Eng

Nestleder Geir Blom
Pensjonistpartiet Drammen

Powered by Labrador CMS