Færre tar bussen etter at bybrua ble revet

For 2022 er antall reisende på bylinjene i Drammen redusert med nesten 20% i 2022 sammenlignet med 2019.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Brakar registrerte totalt 11,4 millioner reiser i 2022, mot 12,6 millioner før pandemien, i 2019. Dette er også en økning på hele 24 prosent fra 2021. Antall reiser nærmer seg «normalen», og de siste tre månedene av fjoråret var 98 prosent av trafikken tilbake.

– Vi er godt fornøyde med fjoråret. Selv om vi fortsatt ligger noe bak der vi skal være, endte vi i 2022 opp 6,6 prosent over budsjett, og vi regner med å være tilbake til 2019-nivå i løpet av de neste to årene, sier adm. direktør Terje Sundfjord i Brakar.

Nedgang i alle områder

På årsbasis er det nedgang i antall reiser i alle områder sammenlignet med 2019 på -7,8 prosent i Drammen og Lier. For Øvre Eiker og Midtfylket, 11,4 prosent.

Pandemien påvirket antall bussreiser det første halvåret, men fra august tok trafikken seg opp (endring i perioden oktober-desember)

I Lier og Drammen (inkludert Nedre Eiker og Svelvik) ble det i 2022 registrert 8 millioner reiser. Det er en nedgang på 7,8 prosent fra 2019, og en nedgang på 5,9 prosent hvis man ser isolert på årets siste tre måneder.

Bylinjene kraftig ned grunnet revet bybro

Bylinjene i Drammen kommune hadde størst nedgang gjennom året totalt sett (-18,7 %) og hadde også en nedgang på 17,6 prosent i årets tre siste måneder.

Ifølge Brakar er årsaken til den store nedgangen her to ting: At bybrua er borte, og at folk jobber fra hjemmekontor.

– Undersøkelser vi har gjort i Drammen by viser at 53 prosent har mulighet for hjemmekontor i sin jobb, og en stor andel av dem svarer at de sitter hjemme 3-5 dager i uken. I tillegg har vi sannsynligvis fått en nedgang som følge av at bybrua er borte, sier Sundfjord.

Det ble estimert at riving av bybrua ville føre til en nedgang på 3-5 prosent. Flere av linjene inn til Drammen ble også lagt om i forbindelse med rivingen, noe som har ført til et endret reisemønster og en annen fordeling på linjene som ikke er sammenlignbare med tidligere tall, ifølge Brakar.

30% økning på Linje 51

- Linje 51 Mjøndalen-Drammen, som ikke er en av bylinjene, har sannsynligvis tatt en del passasjerer fra bylinjer som 3 til Fjell og 5 til Tors vei for eksempel. Mens linje 51 har økt med 31 prosent, har linje 3 og linje 5 hatt en nedgang på henholdsvis 15 og 16 prosent, opplyser Brakar.

Drammen kan ikke ses isolert fra Lier og Nedre Eiker, som begge hadde vekst i antall reiser mot slutten av 2022.

- Dette skyldes endring i påstigningsmønster som følge av rivning av bybrua i Drammen. Men ser vi totalt for Drammenskontrakten i siste kvartal, har vi rundt 94 prosent av trafikken tilbake, og det er vi fornøyd med, sier Sundfjord.

Linje 3 fortsatt på topp

Linje 3 Fjell – Kastanjesletta troner stadig overlegent på toppen som Buskeruds viktigste lokale busslinje. Hele 17,6 prosent av trafikken i 2022 gikk på denne strekningen.

Dette er allikevel en liten nedgang da den tidligere har hatt så mye som 20 prosent av alle reiser.

Linje 169 fra Lierbyen til Oslo er en viktig pendlerlinje og en av de største linjene i Lier. I 2022 endte antall reiser på 137 980, en ganske stor nedgang fra 2019, da det ble registrert over 200 000 reiser.

– På linje 169 har ikke passasjerene kommet tilbake i like stor grad, selv om tallene går i riktig retning. Høsten 2022 ligger vi bak 2019 med ca. 5 000 reiser per måned, sier Terje Sundfjord.

Buskerudbyen

Buskerudbyen som inkluderer Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg har til sammen en nedgang på 8,5 prosent i forhold til 2019, men i løpet av høsten er 98 prosent av kundene tilbake i kollektivtrafikken.

Stor økning på nattbussen

- I mai 2022 begynte vi å kjøre nattbussen i Drammen igjen, og det var tydeligvis et savn, uttalar Brakar.

Nytt i 2022 var også nattbuss til Fjell. I løpet av de åtte månedene ble det registrert 11.591 reiser, en vekst på hele 40 prosent sammenlignet med 2019.

Antall reiser fordelte seg slik på de fire nattbusslinjene:

  • Linje 4N Kniveåsen: 2 409
  • Linje 51N Mjøndalen: 4 286
  • Linje 22N Konnerud: 3 201
  • Linje 3N Fjell: 1 695
Powered by Labrador CMS