E134 PÅ BRISTEPUNKTET: Fjordbyen håpet å kunne slippe trafikk inn/ut i øst ut på E134 og til Amtmannsvingen. Det vil ikke SVV som henviser til at veien er på det trafikale bristepunktet i rushtiden

Fjordbyen forsinket, ikke avlyst

Statens Vegvesen har alvorlige innsigelser mot trafikkøkningen Fjordbyen vil gi. Lier kommune ber om møte med Statsforvalteren for avklaring av veien videre.

Publisert Sist oppdatert

LIER: Planforslagene for Fjordbyen har vært ute til høring og som bebudet har Statens Vegvesen kommet med innsigelser. Omfang og innhold i innsigelsene har imidlertid overrasket mange, bl.a. politikere og administrasjon i Lier kommune.

Nå ber kommunedirektør Sikke Nesheim i Lier kommune Statsforvalteren i Oslo og Viken om et møte for raskt å avklare grunnleggende problemstillinger som de mener innsigelse reiser.

Forsinket, ikke avlyst

- Vi håper på et møte raskt med statsforvalteren og Statens Vegvesen for å komme videre med prosjektet og planene. Men vi ser nå at det ikke lar seg gjøre å få denne runden med planarbeidet ferdigbehandlet og godkjent i inneværende år slik vi trodde, sier leder av Fjordbykontoret i Lier, Jan Willy Føreland til DRM24.

- Mange av grunneieren og utbyggerne ble overrasket og litt frustrerte da de leste SVVs innsigelser. Det blir noen utfordringer, men det betyr ikke at Fjordbyen blir avlyst men at den blir noe forsinket.

BRAKERØYA TRAFIKKAOS: Høsten 2025 vil realitetene treffe trafikkbildet på Brakerøya når Drammen Nye Sykehus settes i drift og hovedtyngden av ansatte, pasienter og besøkende skal til og fra helsebydelen med egne fremkomstmidler.

For mye biltrafikk

Hovedinnsigelsen mot prosjektet Fjordbyen Lier og Drammen er at den genererer for mye biltrafikk. Utbygging med flere boliger og utvidet næringsvirksomhet vil medføre en stor økning i trafikken.

De begrensninger og det kollektivtilbudet utbyggerne legger opp til er ikke nok til å oppfylle den overordnede intensjon om null vekst i utslippene, mener Staten vegvesen.

En del av innsigelsene går på adkomsten til Fjordbyen via Gilhus til E134 som i dag er en flaskehals i trafikkavviklingen. E134 i ny trase med tilkobling på E18 ved Viker ligger så langt fram i tid og er så usikker at den ikke kan påregnes bygget mener SVV.

NYTT LAND, MEN... : I Gilhusbukta etablers nytt land som er byggeklart fra 2025/2026. Om alle tillatelser da er gitt er forløbig usikkert.

Manglende dialog

Lier kommune vil ta opp det de mener er fravær av dialog og samarbeidet mellom SVV, Lier kommune og Statsforvalteren i arbeidet med innsigelsene. Mye kunne vært avklart om dialogen i prosessen hadde vært bedre og i tråd med regler og reglenes intensjoner.

I innsigelsene forekommer det ifølge Lier kommune feil og misforståelser. Dette kunne vært avklart underveis. Nå vil det bli tema på et møte hos statsforvalteren.

Byvekstavtale med bismak

SVV og Statsforvalteren har klare overordnede politiske målsetninger om å arbeide for 0-vekst i utslipp fra trafikken og til det har de byvekstavtaler som virkemiddel. Der er avtaler om tiltak og begrensinger i trafikken med tilhørende belønningsmidler.

I innsigelsen påpekes en mulig byvekstavtale for Drammensregionen som mulig løsning som kan velsignes fra statens side. Men det er bilbruken og trafikken i hele drammensregionen som er det overordnende problemet. Lier kommune mener Fjordbyen ikke kan pålegges å være det eneste området i regionen som skal løse nullvekstmålet.

Den underliggende problemstillingen er at Drammen ønsker seg byvekstavtale og belønningsmidlene, men mener målene kan oppnås uten brukerbetaling (Les: bomring).

PÅ OPPSIGELSE: Tømmerterminalen på Lierstranda lever på oppsigelse og er et kompliserende element i et intrikat puslespillet.

Avklaring etter valget?

I noen politisk kretser er bompenger et skjellsord og i andre en helt akseptabel ordning. Politikere DRM24 har snakket med mener at innsigelsene mot Fjordbyen er et indirekte og dårlig kamuflert påtrykk for å etablere byvekstavtale og bomring i Drammen:

Fjordbyen holdes som gissel for å fremtvinge en løsning på et lokalt og svært betent spørsmål.

I tiden fram til kommunevalget i høst er ikke dette et populært tema. Det menge ser fram til er taburettfordeling etter høstens valg og hvordan politikernes realitetsorientering og kompromissvilje da blir.

Powered by Labrador CMS