Flere barn og unge får psykisk helsehjelp

Det er langt flere barn og unge som får behandling for psykiske helseutfordringer enn tidligere. Ved sykehusene i Helse Sør-Øst har aktiviteten økt med nesten 20 prosent sammenliknet med 2019.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: De tre første månedene i år er det registrert over 160 000 konsultasjoner i psykisk helsevern for barn og unge ved sykehusene i Helse Sør-Øst. Det er 26 000 flere konsultasjoner enn «normalåret» 2019, noe som tilsvarer en økning på nesten 20 prosent. Økningen er størst ved sykehusene i Oslo og Viken.

– Det har vært et bevisst valg å øke aktiviteten og gi flere barn og unge hjelp, sier avdelingsdirektør for psykisk helsevern og rusbehandling i Helse Sør-Øst RHF, Cecilie Skule.

Hun forteller at det er et stort press på psykisk helsevern for barn og unge, og at det er mange som blir henvist. De tre første månedene i år har de barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikkene i Helse Sør-Øst mottatt over 7 000 henvisninger, og det er en økning på 45 prosent sammenliknet med samme periode i 2019.

I flere år har andelen henvisninger som blir avvist vært på over 20 prosent. Hittil i år er denne andelene redusert til under 20 prosent.

– Målet er at helseforetakene, i samarbeid med kommunene, finner et godt tilbud til barn og unge, slik at få henvisninger blir avvist, sier fagdirektør i Helse Sør-Øst RHF, Ulrich Spreng.

Han påpeker at barn og unges psykiske helse vil være et prioritert område i lang tid framover.

Powered by Labrador CMS