UTSATT: Horgen ved kommunegrensa mellom Drammen og Øvre Eiker er et flomutsatt område.
UTSATT: Horgen ved kommunegrensa mellom Drammen og Øvre Eiker er et flomutsatt område.

Forbereder seg på storflom

Drammen kommune har et ekstra sterkt fokus på Mjøndalen, Krokstadelva og Steinberg, som er de mest flomutsatte områdene i kommunen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: På grunn av mye snø i fjellet har NVE varslet at det er fare for vårflom på Sør- og Østlandet, inkludert Drammensvassdraget. Siden Tyrifjorden fungerer flomdempende, er det ikke ventet at en eventuell flom vil ramme vårt område før i månedsskiftet mai/juni.

– Blir det en jevn temperaturstigning fremover, vil snøsmeltingen strekke seg ut i tid, og dempe faren for alvorlig skadeflom. Blir det derimot mye regn eller brå temperaturøkning, vil risikoen for skadeflom øke, forteller beredskapssjef Sten Petter Aamodt (bildet).

Han har tett kontakt med NVE og vassdragsregulantene. Flomprognosene viser at det er lite sannsynlig at det blir skadeflom i nedre del av elva, mens Mjøndalen, Krokstadelva og Steinberg er utsatte områder.

Både i 2020 og 2021 gjorde kommunen interne forberedelser med tanke på en eventuell vårflom. Beredskapsplaner ble gjennomgått og roller og ansvar internt i kommunen ble avklart. Vann- og avløpsavdelingen gjennomgikk for eksempel avløps- og pumpesystemene med tanke på utfordringer som oppstår under en flom. Drammen Eiendom KF kartla hvilke kommunale bygg i Mjøndalen som er flomutsatt. Veiavdelingen gjennomgikk planer for flomvern og omkjøringsveier. Nå tas planene og rutinene frem igjen, slik at alle virksomheter er godt forberedt.

I tillegg følger kommunens beredskapsstab med på flomprognosene fra NVE og holder kontakten med blant annet beredskapsstaben hos Statsforvalteren samt vassdragsregulantene.

En flom i Drammenselva er for øvrig enklere å forberede seg på for kommunen enn for eksempel ekstremnedbør. Vannstanden øker såpass sakte at det er tid til blant annet å sette ut flomvern og informere innbyggere om flomfaren.

Powered by Labrador CMS