FLOMSIKRING: Her fra Krokstadelva i 2015.
FLOMSIKRING: Her fra Krokstadelva i 2015.

NVE varsler skadeflom til uka

For Sør- og Østlandet er snøsmeltingen nå i gang, og dette kan føre til flom på gult og skadeflom på oransje nivå flere steder allerede fra neste uke.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: - Privatpersoner, kommuner, beredskapsaktører og regulanter oppfordres til å gjøre nødvendige tiltak for å forebygge og håndtere flommen, opplyser NVE i en pressemelding.

Enkelte steder ligger det nå 1,5 til 3 ganger så mye snø som normalt for denne tiden av året.

Dette gjelder særlig i områdene hvor snøsmeltingen vil renne ut i Gudbrandsdalslågen, Trysilelva, Glomma-, Drammen-, Numedalslågen og Skiensvassdraget.

Med snøsmeltingen i gang, er det nå særlig lavlandsinnsjøer som er utsatt. Dette er innsjøer som ligger under ca. 500 moh., som Mjøsa, Øyeren, Krøderen, Randsfjorden, Sperillen og Tyrifjorden.

Så sent som i 2018 var det flomfare på rødt nivå i Drammenselva, og det ble da bygget flombarrikader i Krokstadelva. I Drammen sentrum stiger ikke vannet tilsvarende ved vårflom, men har hurtigere vannføring. Det er først ved springflo og stormflo at vannet stiger av betydning i nedre del av Drammenselva.

Må forberede seg på en mulig skadeflom

– Vi anbefaler kommuner, næringsliv og alle som bor langs flomutsatte elver og innsjøer å gjøre forebyggende tiltak de neste dagene. Dette innebærer for eksempel å flytte verdier opp fra kjelleren, og sikre at sluk, stikkrenner og vannveier er åpne. Det er også viktig å flytte rundballer og campingvogner, og sikre båter og brygger mot en mulig skadeflom, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Bønder bør også gjøre tiltak for å sikre vanningsanlegg og annen infrastruktur.

Blir det en jevn temperaturstigning fremover, vil snøsmeltingen strekke seg ut i tid, og dempe faren for alvorlig skadeflom. Blir det derimot regn eller brå temperaturøkning, vil risikoen for skadeflom øke.

– Hvordan flomsituasjonen utvikler seg, avgjøres nå helt og holdent av været. Langtidsprognosene fra Meteorologisk institutt ser gunstige ut for den kommende uken. Med den mengden snø som ligger i fjellet vil snøsmeltingen ta tid, og vi går derfor inn i en periode hvor flommen er svært følsom for regn og høye temperaturer, sier Lund.

Regulanter må følge godt med

NVE har løpende og tett dialog med regulanter i Glomma-, Drammen-, Numedalslågen og Skiensvassdraget, og har allerede gitt flere regulanter tillatelse til å tappe ned vannmagasinene sine som et tiltak for å redusere flomskader.

I tillegg sender NVE denne uken ut et brev til alle regulanter i Norge. Der minner vi regulantene på ansvaret de har for å manøvrere aktivt for å begrense skadeomfanget av flom.

– Vi sender denne uken ut et brev til regulantene, der vi ønsker å minne om den viktige rollen de har for å hindre skadeflom. Slik situasjonen er nå, med unormalt mye snø på fjellet og snøsmelting i gang, er det viktig at regulantene gjør det de kan for å håndtere og redusere en mulig skadeflom. Mine kolleger er klare til raskt å behandle søknader om å avvike fra manøvreringsreglementet, sier Lund.

Regulanter skal også melde fra til NVE om eventuell fare for skadeflom i vassdrag de regulerer.

Kommunene har det lokale ansvaret

Det er kommunene som har ansvaret for å håndtere den lokale flomfaren.

– Det er viktig at kommunene nå går igjennom beredskapsplanene sine og forbereder seg på å håndtere en mulig flom, sier Lund.

Kommunene bør gjøre tiltak, som å rydde vannveier fri, sikre kritiske punkt, sjekke utstyr og tilgjengelige ressurser. Beredskapsaktører oppfordres til å abonnere på flom- og jordskredvarsler på epost og SMS fra varsom.no

Powered by Labrador CMS