LITE SOMMERVENNLIG: Myke trafikanter har hatt bedre forhold enn hva som blant annet er tilfelle i dette boligområdet på Konnerud.
LITE SOMMERVENNLIG: Myke trafikanter har hatt bedre forhold enn hva som blant annet er tilfelle i dette boligområdet på Konnerud.

Gatefeiingen: Fortsatt store mengder grus på vei inn i pinsen

Kommunen måtte gi opp lovnaden om ferdigfeide gater til 17. mai. Når vi skriver pinse er det fortsatt langt fra ferdigfeid i Drammen kommune.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Sist gang kommunen uttalte seg om saken helga før 17. mai, var beskjeden at mannskapene skulle påbegynne de bydelene og område som fortsatt gjenstod i uke 20.

Uke 21 er nå ferdig, og fortsatt ligger det store mengder ufeid grus i mange boligområder, blant annet på Konnerud.

Vanligvis pleier kommunen å være ferdig med gatefeiingen ved månedsskiftet april/mai i mesteparten av kommunen, med en absolutt siste frist til 17. mai. Men nå ser det ut til at muligheten er tilstede for at vi går over i juni før arbeidene er ferdigstilt og strøgrusen borte for sommeren.

Det har ikke lyktes DRM24 å få en kommentar om status fra kommunen i sakens anledning fredag.

Powered by Labrador CMS