Et stort antall metallsøkere var i sving på Sen utenfor Hokksund sentrum i dag i letingen etter arkeologiske skatter fra skikkelig «gamle dager».

Gikk manngard med metalldetektorer

Et mannskap på omtrent 30 personer saumfarte et stort jorde på Sem utenfor Hokksund sentrum lørdag. Arbeidet ga frukter i form av arkeologiske funn allerede etter kort tid, og søkene fortsetter søndag.

Publisert Sist oppdatert

ØVRE EIKER: Som tidligere omtalt startet de arkeologiske undersøkelsene i Hokksund opp i helga på jordene på Sem utenfor Hokksund i helga.

Det er fra før av funnet verdifulle gjenstander i dette området – blant annet ved hjelp av metalldetektorer, og det var her mannskapene startet også denne gangen, skriver Eikernytt.no.

Det er Viken fylkeskommune som står for den praktiske delen av denne undersøkelsen og senere utgravingen. Denne starter i mai og vil trolig vare i cirka tre måneder.

Å gå over et så stort område som jordene på Sem er et omfattende arbeid og søndagen kommer også til å gå med for å rekke over alt.

Gjorde umiddelbare funn

Riksantikvar Hanna Geiran var med på lørdagens søk og var nærmest i «hundre» da det ene funnet etter det andre ble meldt inn.

For det gikk ikke lang tid for de trente søkerne fra de to foreningene å finne spennende og viktige gjenstander. Her var det blant annet en beltespenne, en sølvmynt fra Christian IVs tid og en engelsk sterling.

Riksantikvar Hanna Geiran fulgte spent med på søket på Sem i dag og var «i hundre» når nye funn ble meldt inn.
Finner metallsøkerne noe settes det en pinne ned i jorda. Deretter kommer arkeologer inn for å sjekke funnet og registrere det hele.

10 millioner kroner

Det er altså Riksantikvaren som står ansvarlig for det hele og som må betale de cirka 10 millionene dette kommer til å koste.

– Et godt samarbeid mellom arkeologer og metalldetektorister kan sikre slike kulturminneverdier, som ellers ville blitt ødelagt som følge av aktiv landbruksdrift. Samtidig er det viktig at folk følger reglene. Vi har retningslinjer og gode råd på våre nettsider. Finner du noe, må du kontakte arkeologene i fylkeskommunen, sier Riksantikvar Hanna Geiran.

Det er ikke bare Riksantikvaren som er entusiastisk for dette prosjektet. Medlemmene i metallsøkeklubbene stiller gladelig opp på slike oppdrag, som det har blitt flere av med årene. Men Sem og Øvre Eiker ses på som et veldig spesielt område og beskrives som et tidligere maktsentrum fra 1700 før Kristus til cirka 1600 etter Kristus.

Seksjonsleder Morten Hanisch ved arkeologiavdelingen til Viken fylkeskommune, sier til Eikernytt.no at de har tidligere gjennomsøkt området på Sem med georadar og at det er gjort interessante funn i form av graver og spor av hager på dette området.

Han tror derfor at de kan med rimelig stor sikkerhet si at det som kalles Sem hovedgård har ligget på høyden mellom dagens næringspark og gården til Ing. Ragnar Hansen langs Semsveien. Gården skal også ha blitt kalt «Kongens Hus».

Selve søkingen finner sted på jordene som vender ned mot Vestfosselva.

Her samles funnene og alt loggføres med GPS-koordinater.
Powered by Labrador CMS