I denne bukta skal det nå bli landarealer. Bilskipene er flyttet til Kattegatkai.

Havna fortsetter utfylling i sjø - skal etablere 120 nye mål

Drammen Havn rustes for fremtiden og gjør store investeringer i utvidelse og utvikling.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: De første steinmassene har ankommet Drammen havn. Nå starter utfyllingen av cirka 550.000 kubikkmeter masser i sjøen. Det er bukta ved Risgarden som de siste årene er brukt til lossing av biler på Holmen i Drammen hvor det etableres mer landareal, opplyser Drammen Havn i en pressemelding.

I førsteomgang etableres det en molo med sprengstein som skal fungere som en barriere for resten av massene som fylles i sjøen.

I GANG MED JOBBEN: Ivar Vannebo og Salih Can

Et viktig tiltak som ruster havna for fremtiden

I 2020 ble en ny reguleringsplan for havneområdene på Holmen vedtatt. Siden den tid har Drammen Havn jobbet for å realisere tiltak og utbedringer, blant annet videre utvidelse av havnas arealer ved utfylling i sjø.

Totalt 120 mål med landareal skal etableres på sikt, men utfyllingen som er innledet nå vil bli på 30 mål, da arealene vil bli bygget i flere trinn.

– Dette markerer en viktig milepæl for Drammen Havn. Nå tar vi fatt på det videre arbeidet med å øke havnens areal. Utfylling i sjø er et viktig tiltak i å ruste havnen for fremtiden og møte bilbransjens og regionens etterspørsel og behov. Utvidelsene vil gi oss en ekstra kapasitet, sier Arne Fosen, havnedirektør i Drammen Havn.

Drammen Havn har siden 1977 hatt vekst ved utvidelse av havnearealene, rammene som ble satt med ny reguleringsplan for fire år siden muliggjorde ytterligere utvidelse.

Bilde under viser havna og området som nå fylles ut.

Steinmasser fra Oslo fylles ut i vannet

Mer landareal – økt verdiskaping

I dag har Drammen Havn omtrent 450 mål med landarealer på Holmen i Drammen. Holmen er en øy som ligger ved utløpet av Drammenselva og all havnevirksomhet er samlet der. 120 nye mål kommer godt med for å styrke havna som knutepunkt for godshåndtering.

– Flere norske havner opplever et sterkt press på arealene fra omkringliggende byer, men Drammen Havn kan gjennom utfyllinger både utvide og styrke sin posisjon og på den måten bidra til økt verdiskapning lokalt og regionalt, sier Fosen.

Utvikling og utvidelse er et viktig tema i havnas strategi frem mot 2040 og havna skal utvikle langsiktig og robust infrastruktur i årene som kommer.

Bilde av havna i Drammen. Det markerte området på bildet viser området som nå skal fylles med steinmasser for å etablere mer landarealer. På tvers av bukta bygges en molo som barriere.
Etablering av molo er i gang.

Veien videre

Det første trinnet med etablering av 30 nye mål vil ta mellom 1,5 og 2 år og flere aktører er involvert. Steinen kjøres inn på havna og skyves ut i vannet fra land. Under hele anleggsperioden vil Drammen Havn gjennomføre kontinuerlige målinger av vannkvaliteten og har derfor satt ut turbiditetsmålere. 

– Dette er et stort prosjekt med behov for tilgang på mye stein og god koordinering slik at vi får en effektiv utfylling. Den videre planen for å etablere landarealer er under arbeid og vi ser på det i sammenheng med annen infrastruktur og behov fra brukerne av havna. Jeg ser frem til veien videre, sier Odd-Erik Zimmer, teknisk sjef i Drammen Havn.

Powered by Labrador CMS