Payton Lynn C siger inn i Drammen havn som første anløp til ny kai.
Payton Lynn C siger inn i Drammen havn som første anløp til ny kai.

Drammen Havn med ny vind i seilene

Første anløp er logget inn på en forlenget containerkai på havna. Dit flyttes også bilbåtene før jul - og det åpner for å utvide havna med nylig friskmeldt stein.

Publisert Sist oppdatert

HOLMEN: Ved midnatt natt til sist torsdag gled conteinerbåten «Peyton Lynn C» sakte inn i Drammen havn – og ble fortøyd på den nye og forlengede delen av Kattegatkaia. Uten snorklipping, champagne og taler.

Men med stolte havnearbeidere og havneledelse som velkomstkomite. De registrerte fornøyd det som var en liten milepæl i havnas utvikling - og etter hvert historie.

En enkel velkomstkomitee for første skipsanløp ved ny kai.
En enkel velkomstkomitee for første skipsanløp ved ny kai.
Fast fisk - Payton Lynn C fortøyes som første skip på den nye kaia.
Fast fisk - Payton Lynn C fortøyes som første skip på den nye kaia.

150 meter pæler

Med den forlengede dypvannskaia ut mot fjorden er kailengden der økt til 340 meter. Det betyr at de kan ta imot to store båter samtidig. Det øker både kapasiteten og fleksibiliteten så havna bedre kan fylle sin oppgave i transportkjeden.

På Holmen møtes sjø, tog og landeveistransport i et knutepunkt med direkte forbindelse til Osloregionen, ned mot Sørlandet og inn i landet.

Den nye kaia er en dypvannskai som hviler på stålpeler ned til morene og fast fjell. De lengste stålrørene er på 150 meter som er banket ned i grunnen. Og på toppen er det bygget og støpt et dekke som tåler vekten av havnas 450 tonn tunge mobile kran, pluss last i kranarmen.

Fra pælearbeidet høsten 2022
Fra pælearbeidet høsten 2022
450 tonn kran på hjul, effektiv losse-lasteredskap på den nye kaia.
450 tonn kran på hjul, effektiv losse-lasteredskap på den nye kaia.
Høyt under taket på Drammen Havn.
Høyt under taket på Drammen Havn.

Bilbåtanløp flyttes

Neste etappe i utviklingen av havna er å flytte anløpene av bilbåter fra Risgarden til den nye kaia. Hvis alt går etter planen klapper de første bilbåtene til kai der i løpet av dette året.

På Risgarden kjøres bilene ofte i land fra en stor port i hekken og ned en spesialbygget rampe. På den nye kaia vil bilene kjøres i land fra porter i bilbåtenes skutesider (quarter ramps).

I løpet av året flyttes bilbåt-anløpene fra Risgarden til den nye kaia i bakgrunnen. Da kan utfyllingen av bukta starte og bli større kaiplass for havna.
I løpet av året flyttes bilbåt-anløpene fra Risgarden til den nye kaia i bakgrunnen. Da kan utfyllingen av bukta starte og bli større kaiplass for havna.

Steinhaug friskmeldt

Utviklingen av havna skjer i henhold til en reguleringsplan, vedtatt for noen år siden etter en heftig lokalpolitisk debatt. Planen fikk byens velsignelse etter en gjennomgang som ga redusert omfang i arealet, men ikke i ambisjoner.

Havna sikret seg en million kubikkmeter stein fra den nye togtunnelen i Strømsåsen, stein som gjorde det mulig å øke landarealet betydelig. De har også avtaler om stein fra gigantprosjektet ny vannforsyning til Oslo.

Der stakk miljøvernmyndigheter noen kjepper i hjulene ved å slå alarm om at noen stoffer i steinen kunne sive ut i fjorden og gjøre skade. Etter noen runder i forskjellige deler av statsapparatet er dette nå avvist som reell fare og steinmassene er friskmeldt for utfylling.

Dermed går det mot slutten for den store steinhaugen som nå ligger nord på havna. Disse massene vil brukes til heving av arealene på havna, til nye veier og en generell opprusting av infrastrukturen.

Denne steinhaugen er nå friskmeldt og kan brukes til utvidelse og utvikling av havna.
Denne steinhaugen er nå friskmeldt og kan brukes til utvidelse og utvikling av havna.

Ny gangvei

Og helt på nordsiden mot Bragernesløpet og det nye sykehuset har Drammen kommune i byfornyelsens ånd nå begynt byggingen av en gangvei langs vannet. Den inngår i et fremtidig gangvei-system på nordsiden av Holmen.

Og kanskje en gangbru over vannet for å knytte den nye helsebydelen til Holmens nordside og Holmennokken.

På nordsiden av Holmen/Drammen havn bygges det nå en gangvei. Planen er å forbinde havnesiden med den nye helsebydelen på Brakerøya med en gangbro.
På nordsiden av Holmen/Drammen havn bygges det nå en gangvei. Planen er å forbinde havnesiden med den nye helsebydelen på Brakerøya med en gangbro.
Slik vil Drammen havn se ut - noen år fram i tid.
Slik vil Drammen havn se ut - noen år fram i tid.
Powered by Labrador CMS