- Holmenbrua må prioriteres i Nasjonal Transportplan

Fylkeskommunen har sendt ønskeliste til samferdselsdepartementet.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: –Det er viktig at vi er tydelige overfor staten på hvilke samferdselsprosjekter som er viktige å få realisert i Buskerud. Vi har mange viktige prosjekter som har stoppet opp på grunn av manglende finansiering. Det er ikke holdbart, sier Christopher Amundsen Wand (H), leder av hovedutvalget for samferdsel i en pressemelding.

Uttalelsen kommer i forbindelse med at Buskerud fylkeskommune har sendt et brev til Samferdselsdepartementet med prioriteringer av samferdselsprosjekter til ny Nasjonal Transportplan.

Brevet ble lagt frem i hovedutvalget for samferdsel 22. februar 2024. Hovedutvalget ga en enstemmig tilslutning til å sende brevet videre til samferdselsdepartementet. 

Dårlig teknisk stand

Avsender av brevet er fylkesordfører Tore Opdal Hansen (H), som mener det er viktig å holde trykket oppe.

– Hovedutvalget for samferdsel i Buskerud bruker enhver anledning til å understreke hva som er Buskerud fylkeskommunes prioriteringer inn mot NTP. Vi har viktige tog- og veiprosjekter som det bør finnes plass til tidlig i perioden. På vei har vi ikke minst mange trafikkfarlige strekninger som må utbedres og Holmenbrua i Drammen er i dårlig teknisk stand, sier Opdal Hansen.

Gjengangere

I oversikten fra fylkeskommunen står det flere «gjengangere», prosjekter som har vært under planlegging i lengre tid. 

 – Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16, E134 Dagslett–E18 og ny Holmenbru er store prosjekter det har vært jobbet med i mange år. Vi mener det er viktig å prioritere disse i ny NTP, og ønsker at de blir omtalt i perioden 2025-2030, forteller Wand.

Fylkeskommunen ønsker at staten prioriterer følgende prosjekter i NTP 2025-2036:

I tillegg kommer planlegging av E134 fra Eiker til E18 (Øvre Eiker, Drammen, Lier)

Samferdselsdepartementet har lagt opp til at det bare vil være i denne første seksårsperioden at nye, store prosjekter prioriteres.

Store utfordringer med vedlikeholdsetterslep og finansiering av kollektivtrafikken

Buskerud fylkeskommune har store utfordringer knyttet til vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.

Fylkeskommunen ber derfor departementet øke rammene til vedlikehold av fylkesveinettet. Ved å redusere vedlikeholdsetterslepet vil dette ha en positiv innvirkning på blant annet trafikksikkerheten, samfunnssikkerheten, næringslivet og bosettingen i distriktene.

En annen stor utfordring er finansieringen av kollektivtrafikken.

Buskerud fylkeskommune har varslet at kollektivtilbudet i fylket må reduseres. Fylkeskommunen må som følge av vedtaket om nedleggelse av Viken, redusere aktiviteten med 250 millioner kroner.

– Satsing på kollektivtrafikken er nødvendig for å nå klimamålene. Derfor er det tøft å måtte kutte i dette tilbudet. Vi mener at utviklingen av den fylkeskommunale kollektivtrafikken må tas inn i NTP som en del av det helhetlige transportsystemet, sier Wand.

Powered by Labrador CMS