Fylkeskommunen kutter i busstilbudet: - Blir tøft

Nye Buskerud fylkeskommune får en trang økonomisk oppstart. Kutt i kollektivtrafikken betyr færre avganger, høyere priser og større klimagassutslipp.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: - Prosessen blir tøff, men vi må gjennomføre den på best mulig måte. Da er det viktig at vi har en tett og god dialog med kommunene, sier leder av hovedutvalget for samferdsel, Christopher Amundsen Wand (H).

Fylkeskommunen må som følge av vedtaket om nedleggelse av Viken, redusere aktiviteten med 250 millioner. Reduksjonen må tas i alle ledd av organisasjonen, noe som også innebærer kutt i kollektivtilbudet i fylket, opplyser fylkeskommunen i en pressemelding.

- Et godt kollektivtilbud er viktig for innbyggerne våre, og derfor er det tungt å måtte kutte i dette tilbudet. Samtidig står vi nå i en svært krevende økonomisk situasjon, som gjør at vi må gjøre endringer i tjenestetilbudet vårt. Vi har ikke noe valg, vi har de rammene vi har, sier Wand.

Det er kollektivselskapet Brakar som på vegne av fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtransporten i fylket. Operatørene, de som står for selve busstransporten på vegne av Brakar, må varsles om endringer tre måneder i forkant.

Kollektivtilbudet må reduseres i alle deler av fylket. Nå inviterer Wand ordførerne og rådmennene i kommunene til et informasjon- og dialogmøte om rutetilbudet, opplyser Buskerud fylkeskommune.

Rutetilbudet reduseres

Viken ble lagt ned av regjeringen med virkning fra 2024. I desember 2023 måtte fylkestinget i Buskerud vedta et årsbudsjett for 2024 og økonomiplan for 2024-2027 som tok hensyn til den krevende økonomiske situasjonen i nye Buskerud fylkeskommune. Tjenestetilbudet i fylket må tilpasses de reduserte økonomiske rammene fra staten.

Samferdsel er en av de store utgiftspostene i fylkeskommunen, og en av dem som må kutte mest. De reduserte økonomiske rammene vil bety færre avganger, høyere priser og større klimagassutslipp.

En stor del av kollektivbudsjettet går til lovpålagt skoleskyss. Dermed er det mye av budsjettmidlene som allerede er bundet opp.

I økonomiplanen står det at tilpasningen på kollektiv skal gjøres ved å redusere rutetilbudet. Dette gjelder fortrinnsvis ved reduserte sommerruter, helgetrafikk, ruter i distriktene og rutetilbud utenfor rushtrafikk. I tillegg skal Brakar også se på strukturendringer i rutetilbudet, opplyser fylkeskommunen.

Powered by Labrador CMS