Kjønnsdelt svømmeundervisning på en rekke drammensskoler:
- Ekstremt kroppsfokus

Det er langt i fra bare Marienlyst ungdomsskole som skiller jenter og gutter i svømmetimene i niende klasse. Praksisen har på flere skoler pågått i mange år, og bakgrunnen er i stor grad den samme: Å få flest mulig til å gjennomføre svømmeundervisningen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Nyansatt rektor på Galterud ungdomsskole, Simon E. Jara, forteller at skolen har praktisert kjønnsdelt svømmeundervisning i nærmere 10 år.

Ikke som en permanent løsning, men i variererende grad knyttet til gjennomføringen av den årlige svømmeundervisningen på niende trinn.

- Det har skjedd på bakgrunn av henvendelser fra elever, og ikke foreldre. Målet er å få en økt deltagelse, sier Jara.

Han poengterer at kjønnsdelt svømmeundervisning ikke er innført som en generell eller fast ordning, men at det vurderes hvert enkelt år og på bakgrunn av henvendelser.

- Det hadde ikke vært innenfor å segrere klasser gjennom et helt skoleår, og det gjelder ingen andre fag enn svømmeundervisning og seksualundervisning. Det handler om hva elevene opplever som trygt, og det gjelder ikke vanlig kroppsøving, sier Jara.

- Usunn samfunnstrend

Han mener problemet bunner ut i samfunnsproblem om usunne kroppsidealer som har fått en voldsom næring av sosiale medier og influensere de siste årene.

- Det henger sammen med at elever gjerne har mobiltelefon, og er bekymret for kommentarer, å bli hengt ut eller få seksualiserte bilder på avveie, sier Jara.

- Kan man ikke låse inn mobiltelefoner til skoledagen er ferdig?

- Det gjør vi også på Galterud, men når elevene skal ta bussen til Drammensbadet trenger de mobiltelefonen til bussbilletter og denslags, og man er utenfor skolen. Så da har man ikke den samme kontrollen, sier Jara.

Oppfordring til foreldre

Han maner foreldre til å ta ansvar for å få bukt med det han mener er urealistiske kroppsideal, og få oppdragelsen på rett kjøl.

- Det er mye fæle ting som spres som har blitt den nye normalen. Når jeg selv gikk på Galterud i 1993 var ikke dette en problemstilling.

- Hvis skolen skal bidra til å korrigere denne trenden må vi få tildelt flere midler og ressurser for å kunne gjøre tiltak, sier han.

- Hva er ulempene med kjønnsdelt svømmeundervisning slik du ser det?

- Den største fordelen er forhåpentligvis at ingen av elevene mine drukner om sommeren, sier Jara.

Ikke alene

Etter at dt.no omtalte det som var en prøveordning med kjønnsdelt svømmeundervisning på Marienlyst, tok debatten fyr.

Men praksisen er langt ifra enestående, verken på Marienlyst eller Galterud, ifølge Jara. Han kommer akkurat fra et møte med kollegaene sine i Drammensskolen om teamet.

- Dette gjelder mange skoler. Eknes har såvidt jeg vet gjort det slik i 10-12 år. Dette er litt underkommunisert, sier Jara.

Ifølge Galterud-rektoren har de ikke mottatt negative tilbakemeldinger som følge av ordningen med kjønnsdelte svømmetimer.

- Dette er uproblematisk med tanke på opplæringsloven, da prinsippet om opplæring står særdeles sterkt i norsk skole. I tillegg viser det seg at rundt 20% av norske grunnskoler velger å kjønnsdele deler av undervisningen, sier Jara.

- Ekstremt kroppsfokus

Rektor på Veiavangen ungdomsskole, Torill Risdal Lund, forteller at de ikke har hatt kjønnsdelt svømmeundervisninig tidligere, men at de har en prosess gående knyttet til henvendelser som kom fra jenter tidligere i vinter, før saken ble aktualisert i media.

- Det er et tøffere og røffere klima enn tidligere. Elevene har krav på et trygt miljø, og vi jobber masse med tiltak på skolen. Det er mange hensyn å balansere, sier Risdal Lund.

Rektoren forteller at man nå foretar noen sonderinger med elevene, og vil involvere FAU før man tar en endelig beslutning for inneværende skoleår.

- Alle skal være klar over at dette ikke er en avgjørelse som fattes på systemnivå, men at det gjelder tre svømmetimer per elev i niende trinn, sier Risdal Lund.

Hun gir kolleagaen på Galterud medhold i de bakenforliggende årsakene.

- Det er et ekstremt kroppsfokus, sier hun.

Powered by Labrador CMS