Misforstått kjønnsdelt undervisning ved Marienlyst ungdomsskole

KOMMENTAR: - Kamuflerer et meget stort mobbeproblem ved skolen.

Publisert Sist oppdatert

Hvordan går det an for en kommune og en skolesektor, som for ikke lenge siden høyt og tydelig proklamerte at Drammen skulle bli Norges beste skoleby, å gå så til de grader «på trynet» som det det rektor Jon Espen Palm og avdelingsleder Lena K. Beckmann ved Marienlyst ungdomsskole har gjort når de har tillatt kjønnsdelt svømmeundervisning ved skolen?

De to skolelederne fortsetter sammen med sin overordnede, kommunalsjef for barnehage og skole i Drammen, Thomas Larsen Sola, å forsvare det som har skjedd, selv etter at saken nå er blitt offentlig kjent og kraftig kritisert i Drammens Tidende. Dette viser etter mitt syn total mangel på dømmekraft.

En henvendelse fra seks jenter ved skolen om sterkt kroppspress fra gutter både i og utenfor skoletiden har altså fått to lokale skoleledere til å tilsidesette alt arbeidet som samfunnet forøvrig har gjort for bedre integrering og bedre tiltak mot økt kroppspress og mobbing. For det er mobbing, med dertil tilhørende sjikanerende karakteristikker i verste forstand, vi hører de 6 jentene beskriver i sin henvendelse til skoleledelsen.

Hvordan går det an for to velutdannede skoleledere å tro at denne formen for mobbing løses ved å gå tilbake til kjønnsdelt svømmeundervisning? Hvilke fag blir det neste elevene ved Marienlyst ungdomsskole, eller ved andre skoler i Drammen, skal deles oppi kjønn etter? De kan da umulig ønske drammensskolene og drammenssamfunnet tilbake til 1960- og 1970-tallet.

At integrering av ulike etniske grupper i Drammen skal bli bedre ved å holde jenter og gutter adskilte, er så langt fra virkelighetens verden at jeg knapt kan tro det er sant

De to skolelederne har til og med innført kjønnsdelt undervisning uten å diskutere det med sine overordnede eller med FAU. Med et så viktig samfunnsspørsmål som mobbing er, finner altså ikke en rektor og en avdelingssjef grunn til å ta opp dette med andre enn elevrådet.

Nå ser det dessverre ikke ut til at det i dette tilfellet hadde hjulpet noe å snakke med sjefene over seg. Kommunalsjef Thomas Larsen Sola gir sine to underordnede full støtte. I tillegg vet han ikke om slike ting kan ha forekommet, eller forekommer, ved andre skoler i Drammen. Tydeligere går det vel ikke an å innrømme mangel på styring. I tillegg synliggjør hans uttalelser en kultur der det å varsle om uheldige forhold ved sine respektive skoler eller avdelinger ikke er «god latin», for å holde oss til skolespråket.

Vi har tidligere vært opptatt av hvordan Drammen kommunes administrasjon, tydeligvis på alle ledernivåer, lever fullstendig i sin egen lukkede verden. Alle forsøk på å synliggjøre ting som ikke fungerer synes enten å bli slått hardt ned på, eller sopt under teppet.

De to lederne ved Marienlyst ungdomsskole og jentene bak initiativet om kjønnsdelt svømmeundervisning avviser at det ligger kulturelle eller religiøse motiver bak beslutningen om å ha kjønnsdelt svømmeundervisning, men bare det at spørsmålet blir stilt, viser hvor skadelig det som har skjedd ved skolen er for hele drammenssamfunnet.

At disse skolelederne tydeligvis mener at kroppspresset blir mindre ved at jenter og gutter ikke har svømmeundervisning sammen, eller at integrering av ulike etniske grupper i Drammen skal bli bedre ved å holde jenter og gutter adskilte, er så langt fra virkelighetens verden at jeg knapt kan tro det er sant.

Unnskyldningen fra rektor Jon Espen Palm og avdelingssjef Lena Beckman om at det er viktig at flest mulig lærer å svømme, og at dette er hovedårsaken til at de etterkom jentenes ønske om kjønnsdelt svømmeundervisning, er etter min mening en ren avsporing og et forsøk på å bagatellisere et meget stort mobbeproblem ved Marienlyst ungdomsskole.

Vi trenger tydeligvis en ny, stor offensiv mot mobbing, trolig ikke bare ved Marienlyst ungdomsskole, men ved alle skoler i hele Drammen kommune. Jeg tror nemlig ikke at elevene ved Marienlyst ungdomsskole hverken er verre eller bedre enn elever ved andre skoler i kommunen når det gjelder mobbing.

Tross den dystre bakgrunn for denne saken, har likevel en ting gledet meg: Samtlige av politikerne i Drammen, som har uttalt seg om saken, har tatt avstand fra skoleledelsens innføring av kjønnsdelt undervisning. Det fortjener de ros for!

Powered by Labrador CMS