HEVDER SEG URETTMESSIG ANGREPET AV LOKALAVISA: Ordførerkandidat Herman Ekle Lund skriver i en PFU-klage at han er utsatt for «stor mental og psykisk belastning». For ordens skyld: DT's politiske journalist Thore Alnes (i bakgrunnen på bildet tatt i forrige kommunestyremøte) har ikke hatt byline på de aktuelle sakene DT er klaget inn for.

Klager inn DT for PFU etter Sørensen-feiden

Mener avisen har brutt god presseskikk på hele seks punkter etter omtale av Venstre-gruppeleder Herman Ekle Lunds «kampanje» mot politiker Ståle Sørensens nye parti Folk i Drammen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Klagen gjelder to artikler og en kommentar avisen publiserte 16. og 17. mars, hvor utgangspunktet er Herman Ekle Lunds advarsler til folk Ståle Sørensen ville ha med på egen valgliste - mot Ståle Sørensen.

Klagen til Pressens Faglige Utvalg er innsendt av Drammen Venstres 2. kandidat Emilie Ovnerud på vegne av ordførerkandidat Herman Ekle Lund, som fra og med mandag var sykemeldt. De mener Drammens Tidende har brutt punktene 3.4, 3.5, 3.6, 4.3, 4.4, og 4.15 i Vær Varsom-plakaten, som utgjør regelverket norsk presse er bundet av.

- Mediet bruker sitater ukritisk og tar ikke hensyn til privatlivet eller identiteten til Ekle Lund, heter det blant annet i klagen, knyttet til den opprinnelige saken.

Om kommentaren fra politisk redaktør Hege Bakken skriver Ovnerud følgende:

- Dette er et rent karakterdrap av Ekle Lund, hvor han blir beskrevet som en som ikke tåler trynet på andre. Sitatene fra artikkelen er ladet med begreper som setter Ekle Lund i en sår situasjon.

Viser til sykemelding og diagnose

I klagen viser Ovnerud til at Ekle Lund er sykemeldt på ubestemt tid. Det vises også til det faktum at han tidligere har stått frem med diagnose som bipolar.

Ifølge klagen ble det til avisa gitt beskjed om at Lund ville bli sykemeldt før den siste saken og kommentaren fra DT ble publisert, noe Lund mener taler for at avisen ikke tar tilstrekkelig hensyn til hans helsetilstand.

- Alle disse tre sakene hadde redaksjonell ledelse mulighet til å stoppe innenfor dette tidsrommet. De har tatt et aktivt, publisistisk valg om å gå videre, heter det i klagen
.

Ekle Lund uttaler i klagen at han «aldri har bedt om (eller fått) særbehandling på grunn av dette, og forventer å bli imøtegått like kritisk som alle andre politikere». Men samtidig at «det bør tas ekstra hensyn ved kunnskap om en slik diagnose».

- Etter min oppfattelse går (DT, red. anm.) målrettet etter en person de allerede har utsatt for en stor mental og fysisk belastning, skriver Ekle Lund.

Lund har forøvrig ikke hatt anledning til å kommentere klagen som følge av hans status som sykemeldt.

Venstre-leder: - Ikke involvert

Leder i Drammen Venstre, Rune Fortun, opplyser til DRM24 at han «ikke har lest klagen, ikke vet hva den innebærer og derfor ikke har mulighet til å kommentere den».

- Jeg har fått beskjed om at det skulle sendes inn en klage på avisa fra Emilie Ovnerud, men dette er ikke noe organisasjonen Drammen Venstre er involvert i, sier Fortun.

Klagen avsluttes med et krav om en offentlig beklagelse fra Drammens Tidende. DT-redaktør Espen Sandli har foreløpig ikke fått forelagt klagen, og kan derfor ikke besvare en henvendelse fra DRM24 om hvordan avisa forholder seg til denne.

- Det gjør det vanskelig å kommentere, både generelt og spesielt, sier Sandli.

Disse punktene er DT klaget inn for:

3.4 - Vern om pressens kilder
3.5 - Oppgi ikke navn på kilde for opplysninger som er gitt i fortrolighet
3.6 - Av hensyn til kildene og pressens uavhengighet har ingen rett til å få utlevert upublisert materiale.
4.3 - Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.
4.4 - Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet.
4.15 - De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling

Powered by Labrador CMS