Dømt til millionerstatning for bedrageri med fluorgass

En mann er i Oslo tingrett dømt til fire års ubetinget fengsel for grovt heleri av innsmuglet fluorholdig gass til en verdi av minst 11 millioner kroner, samt grovt bedrageri av en statlig refusjonsordning for gass. Returgassen ble levert på Horgen i Øvre Eiker.

Publisert Sist oppdatert

ØVRE EIKER: Det melder Eikernytt.no. annen ble arrestert etter å ha forsøkt å bedra staten for betydelige summer gjennom returordningen som Isovator – Stiftelsen Returgass i Hokksund er en viktig del av. Ingen av de ansatte har hatt noe med bedrageriet å gjøre.

Daglig leder i Isovator, Lisbeth Solgaard, sa i høst i en kommentar til Eikernytt.no at hun er glad for at slike svindelforsøk blir oppdaget. Hun understreker at de har flere kontrollrutiner som gjør at forsøk på å få ut refusjon fra myndighetene skal være nærmest umulig.

– Stiftelsen Returgass har kun mottatt gassen og vi har jobbet aktivt sammen med Miljødirektoratet og økokrim for å avsløre mannen, understreker daglig leder.

Dom i Oslo Tingrett

Mannen har over en periode på flere år kjøpt om lag 3,7 tonn fluorholdig gass, som var smuglet inn til Norge uten nødvendig tillatelse fra Miljødirektoratet og uten å betale særavgift, skriver Økokrim på sine nettsider.

Svært miljøfarlig

Fluorholdige gasser har store negative konsekvenser for klimaet og er derfor undergitt strenge restriksjoner. I tillegg til krav om tillatelse, må det ved import betales en høy særavgift til myndighetene. Hvis mannen skulle ha kjøpt gassene lovlig i Norge, ville de ha kostet minst 11 millioner kroner, hvorav særavgiften alene ville utgjort nærmere åtte millioner kroner. Domfelte betalte selv bare en brøkdel av denne summen for gassen.

Misbruk av statlig refusjonsordningEtter å ha kjøpt den innsmuglede gassen, leverte mannen den til en statlig refusjonsordning for fluorholdige gasser. Dermed fikk han utbetalt refusjon han ikke skulle hatt, og han påførte Miljødirektoratet et tap på ca. 5,3 millioner kroner.

– Det er mange tilskudds- og refusjonsordninger på miljøområdet, som har som formål å bedre tilstanden for natur og klima. Ordningene er i stor grad er basert på tillit. Allmennprevensjon gjør seg derfor tungt gjeldende, og vi er fornøyd med at tingretten fastsetter straffen i samsvar med påtalemyndighetens påstand, sier politiadvokat i Økokrim, Ida Sletsjøe.

Europeisk problem

Handlingene fremstår som planmessige og godt organisert. I dommen står det:

«Tiltaltes helerivirksomhet av flere tonn svært skadelige klimagasser og bedrageriene overfor myndighetene pågikk over flere år, innbefattet store kvanta og beløp og var gjennomført kynisk og veloverveid».

– Smugling av fluorholdige gasser er et stort problem i Europa. Det er viktig å avdekke og straffeforfølge slik virksomhet, både for å stanse den aktuelle smuglingen og for å sende et signal om at myndighetene tar denne trusselen på alvor og bruker ressurser på å bekjempe slik kriminalitet, sier Sletsjøe.

Mannen ble også dømt til å betale ca. 5,3 millioner kroner i erstatning til Miljødirektoratet og til å tåle inndragning av drøyt 220.000 kroner.

Etterforskningen ble innledet som følge av et tips fra Miljødirektoratet. Dommen er ikke rettskraftig og det er ikke kjent om mannen anker den.

Powered by Labrador CMS