La fram handlingsplan mot ungdomskriminalitet

Et av valgløftene til den nye politiske posisjonen i Drammen blir etter alt å dømme snart realitet. Blant konkrete tiltak er økt kameraovervåking og lyssetting på Bragernes og Strømsø Torg.

Publisert

DRAMMEN: Tirsdag kveld la Frp's varaordfører Ulf Erik Knudsen frem forslag til sak om handlingsplan i Formannskapet, som der ble vedtatt av Høyre, Frp og Pensjonistpartiet før den skal endelig behandles av kommunestyret - hvor de samme partiene samt Krf har flertall. Saken fremmes i mars.

Planen ble vedtatt mot stemmene fra samtlige av opposisjonspartiene, som oppsummert mente det «ikke var behov for en gammel traver av et forslag Fremskrittspartiet har fremmet forslag om gjennom flere år». Argumentet for det er blant annet at man mener tiltakene dekkes opp av andre handlingsplaner og allerede iverksatte tiltak eller pågående arbeid.

Slik er forslaget som ble vedtatt:

Kommunedirektøren bes utarbeide en handlingsplan som adresserer utfordringene i drammensskolen, for deretter å innføre nødvendig tiltak.

Kommunedirektøren bes legge frem sak om kameraovervåkning og lyssetting av Strømsø og Bragernes Torg, samt andre sentrale områder og knutepunkter, etter samråd med blant annet politiet. Sak om dette legges frem for formannskap og kommunestyret i mars 2024.

Powered by Labrador CMS