Senterpartiet og Gro Nyhus fikk ikke medhold av Statsforvalteren om brudd på sykehjemsforskriften.

Lovlighetskontrollen av sykehjemsvedtak avvist

Nedleggelsene av demensplasser for Fredholdt og Gulskogen har etter hvert fått mange kapitler - nå er det satt punktum for det foreløpig siste i rekken.

Publisert

DRAMMEN: De omdiskuterte nedleggelsene ble først sendt i retur fra Statsforvalteren i september som følge av mangelfull utredning.

Da saken skulle behandles på nytt i kommunestyret 1. november, tok det hele nok en uventet vending etter at Arbeiderpartiet, SV, MDG og Høyre stemte for å opprettholde nedleggingsvedtaket. For andre gang ble saken klaget inn for Statsforvalteten til lovlighetskontroll.

Årsaken denne gangen var en henvisning til sykehjemsforskriften, hvor Senterpartiet hadde innhentet en vurdering fra departmentet som kunne tilsi at det ikke var gjennomført medisinskfaglige vurderinger ihht. regelverket, og at hensynet til pasienten dermed ikke var ivaretatt.

- Det fremgår av sykehjemsforskriften at utflytting mot beboers ønske kun kan finne sted når faglige grunner taler for det og det er ordnet med annet opphold. Vi anser bakgrunnen for nedleggelsene som kun et økonomisk spørsmål og ikke en faglig begrunnelse, sa Senterpartiets Tanja Vatnås.

Denne gangen med oppslutning fra Fremskrittspartiet, Venstre, Krf, Rødt og NTB. Men etter en vurdering hos Statsforvalteten fikk motstanderne ikke medhold denne gangen.

- Lovlighetskontrollen har ikke avdekket feil ved Drammen kommunestyres vedtak som gjør det ugyldig. Kommunens vedtak blir stående uendret, skriver Statsforvalteten i sitt svar.

Saken ble redegjort for i kommunestyret 28. mars uten innsigelser.

Powered by Labrador CMS