MENINGER: Lina Strandbråten, gruppeleder AP
Cathrin Janøy, Gruppeleder MDG

Drammen trenger et nytt sykehjem i Krokstadelva

Den kanskje viktigste investeringen vi foretar i denne perioden er tilretteleggingen for gode heldøgns omsorgstjenester på et moderne og driftseffektivt sykehjem i Krokstad, skriver Ap og MDG i et leserinnlegg.

MENINGER: Krokstad sykehjem vil gi oss 128 fremtidsretta sykehjemsplasser som møter den høye standarden og kvaliteten innbyggerne skal kunne forvente seg fra Drammen kommune i fremtiden. Dersom byggingen utsettes vil vi sannsynligvis måtte kjøpe inn svært kostbare plasser fra private selskaper. Uten Krokstad vil vi i 2026 ha 100 plasser i manko. Dersom kommunen må kjøpe disse plassene privat, medfører dette kostnader i 100 millionersklassen.

En av de viktigste premissene for etablering av ny kommune var bygginga av nytt sykehjem i Krokstadelva.

Det er et løfte vi i Arbeiderpartiet og MDG står bak. Vi vil holde planlagt framdrift med byggestart i 2023 og ferdigstillelse i 2025.

Sykehjemmet må på plass for å møte framtidas utfordringer innenfor omsorgssektoren. Det er laget en helhetlig strategi for å møte fremtidas behov for bygg til helse og omsorg. Der står sykehjemmet i Krokstadelva for 46% av planlagt utbygging for heldøgns omsorgsplasser frem mot 2032.

Vi synes det er synd at Senterpartiet og Venstre mener at utsettelse av det vi anser for å være et helt nødvendig sykehjem er en så viktig sak at de nå velger å gå ut av posisjonen


Arbeiderpartiet og MDG står ved sin forpliktelse om å levere heldøgns omsorgstjenester av høy kvalitet fra institusjoner med effektive driftsmodeller.

Vi synes det er synd at Senterpartiet og Venstre mener at utsettelse av det vi anser for å være et helt nødvendig sykehjem er en så viktig sak at de nå velger å gå ut av posisjonen. En utsettelse vil ha direkte konsekvenser for vår mulighet til å levere kommunale sykehjemsplasser noe som vil koste svært dyrt i kjøp av private plasser.

Vi har fått gjort mye de første to og et halvt år av kommunens levetid:

  • Flere har hele fulle stillinger
  • Flere får læreplass
  • Satt i gang arbeidet med tillitsreform
  • Gjenoppretting av skadet natur, “Rewildling”
  • Varig vern av skog
  • Sikra økt støtte til aktive lokalsamfunn
  • I gang med områdeløft for Strømsø
  • Ingen bommer, men fortsatt kollektivsatsning
  • Flere sosialfaglige stillinger i skolen
  • Bedre og mer treffsikre moderasjonsordninger i barnehage, SFO og kulturskole

AP og MDG vil fortsette jobben med å gjøre Drammen Kommune best mulig. Vi ser frem til å fortsatt ha et godt samarbeide med Senterpartiet og Venstre i viktige saker fra vår felles politiske plattform for en grønnere og mer sosialt rettferdig kommune.

Av
Lina Strandbråten, Gruppeleder AP
Cathrin Janøy, Gruppeleder MDG

Powered by Labrador CMS