IDYLLEN SLÅR SPREKKER: Flere av de rødgrønne posisjonskameratene fra høsten 2019 har takket for seg i tur og orden.

Sp og Venstre går ut av posisjonen i Drammen

Bare Arbeiderpartiet og MDG er igjen av den skjøre flertallskonstellasjonen som vant makta i 2019. Nå går den sittende mindretallsposisjonen en svært krevende fortsettelse i møte hvor de må kjempe fra sak til sak.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Tidligere i år hadde Sosialistisk Venstreparti fått nok, og gjorde flertallsposisjonen i Drammen til et mindretallssamarbeid. Tirsdag kveld offentliggjorde Senterpartiet og Venstre at de følger etter.

Det betyr at kun to av fem opprinnelige partier, Ap og MDG, sitter igjen ved roret. Årsaken til at Sp og Venstres lokallag nå bryter med de øvrige partiene begrunnes med den økonomiske styringen i en krevende tid.

- Våre partier ser det derfor ikke formålstjenlig å skulle videreføre et politisk samarbeid som kan gi utvikling i retning av usunn kommuneøkonomi og økt risiko for nye kutt, uttaler Simon Nordanger og Gro Nyhus i Drammen Sp, samt Rune Fortun og Herman Ekle Lund i Drammen Venstre i en pressemelding.

SIER STOPP: Senterpartiets Simon Nordanger og Gro Nyhus.

De peker blant annet på planene for store investeringsprosjekter samtidig som kommunen kutter til beinet i både barnehager og sykehjem.

- Vi har akkurat lagt bak oss en prosess med nedleggelser av eksisterende tjenestetilbud ved Fredholt og Gulskogen bo- og servicesenter som våre partier var sterkt kritiske til. Samtidig ser vi mot et prosjektdesign for Krokstad sykehjem som vi mener både er for dyrt og ute av takt med tiden vi lever i og kommunens nye strategier for eldreomsorg og omsorgsbygg.

- Det skal bygges sykehjemsplasser på Krokstad, men vi mener dette ikke er riktig løsning. Når dette sammenfaller med et drastisk økt gjeldsopptak er det ikke lenger forenlig med Venstre og Senterpartiets målsetninger for kommunen, uttales det videre.

- Vil stå ved plattformen

Selv om de to partiene nå «avslutter det formaliserte politiske samarbeidet» og dermed går over til opposisjonen uttaler de vil «stå ved avtalen som ble signert mellom AP, SP, SV, MDG og V med forståelsen av ordlyden som lå til grunn da samarbeidet ble inngått».

- Kommer til å dukke opp andre saker omfattet av de punktene som avtalen berører kommer vi til å stemme i tråd med det, men i alle andre saker blir vi et opposisjonsparti, uttaler gruppeleder i Venstre, Herman Ekle Lund til DRM24.

Den første konsekvensen innebærer at partiene i formannskapsmøtet legger fram forslag til sakene om Krokstad sykehjem, 1. tertial og rammesak 2023, hvor de kommer med utsettelses- og endringsforslag på Krokstad sykehjem, samt et mindre endringsforslag til investerings- og driftsbudsjettet.

SIER STOPP: Venstres Herman Ekle Lund og Anders Wengen.

Vil nedbetale gjeld, ikke bygge nytt

Partiene påpeker at de «i rådmannens forslag til budsjettjustering og videre budsjettopplegg stilles Drammen ovenfor voksende lånekostnader, i form av økt låneopptak til store kostnadskrevende investeringsprosjekter og tilhørende økende rentekostnader.»

- Våre partier mener tvert imot det er nødvendig å få ned gjeldsnivået i Drammen kommune, som allerede før de planlagte investeringene er høyt i forhold til kommunens inntekter; og langt høyere enn flere sammenlignbare kommuner, uttaler partiene.

Senterpartiet og Venstre vil isteden sikre sikre trygghet i tjenestene til innbyggerne i kommunen, og å oppnå det de kaller et nødvendig rom av økonomisk handlefrihet og soliditet.

- For store andeler av den kommunale driftskapitalen går i dag til å betjene gjeld. Dette går igjen utover tilgjengelige midler til tjenesteproduksjon rundt om i kommunen. Belastningen legges her opp til å øke. Rådmannen har det siste året laget omfattende forslag for å få driftsbudsjettet i balanse gjennom betydelige kutt i tjenester og tilbud. Vi tror det er høy risiko for flere slike kuttrunder dersom våre finansielle kostnader nå spinner ut av kontroll. Verden og Norge står midt i en «perfekt storm» av uforutsette og uønskede hendelser. Dette er ikke riktig tidspunkt for planene det er lagt opp til, uttaler partiene.

Ordføreren: - Flertallet bestemmer

Ordfører Monica Myrvold-Berg er valgt til byens ordfører for hele fireårsperioden, og har ingen andre planer enn å fortsette med det til tross for et nytt brudd mellom de rødgrønne.

- Hvordan vil du forholde deg til situasjonen videre, og hvordan skal Ap og MDG styre kommunen videre med et så stort mindretall fra sak til sak?

- Det er ikke uvanlig at et mindretall sitter i posisjon. Det vil alltid være flertallet som bestemmer i alle saker. Vi mener at vi har de beste løsningene og har tro på at vi vil finne flertall for det, sier Berg.

Powered by Labrador CMS