ASFALTERING MED RØDFARGE: Her fra Rundtom/Strømsø.
ASFALTERING MED RØDFARGE: Her fra Rundtom/Strømsø.

Nå starter oppgraderingen av sykkelveiene i Drammen

Drammen skal bli Norges beste sykkelkommune. Som et ledd i satsingen skal tre sykkeltraseer på Strømsø rustes opp og flere er under planlegging.

DRAMMEN: Det opplyser Drammen kommune. Det skjer i forbindelse med den omdiskuterte sykkelplanen kommunestyret vedtok i fjor høst.

I vedtaket heter det blant annet at alle sykkelveier og sykkelstier i Drammen kommune skal få rød asfalt.

- Endringen vil skje over tid, og sykkelveiene asfalteres når det er behov for reparasjon, eller at nye sykkelveier skal anlegges, uttaler kommunen.

Minimum tre sykkelveier rehabiliteres i sommer

I sommer er det tre traseer som står for tur. Marienlyst, Bikkjestykket og fra Rundtom til Gyldenløves plass. Grunnen til at sykkelveiene skal være røde er for å skape et skarpere skille mellom vei, gangvei, fortau og sykkelvei. Rødfargen er et signal til bilistene om at – her skal det ikke kjøres. Sikkerheten styrkes for syklistene, men også for gående blir det tryggere når syklister og gående får hver sin felt.

– Vi vet at både bilister, syklende og gående har lettere for å overholde sitt felt, når det er et visuelt skille mellom banene, sier overingeniør Elisabeth Bjørnstad von Enzberg-Viker, i Samferdsel, vei- og parkforvaltning.

– Som et ledd i å få et helhetlig sykkelnett i Drammen by blir tre strekninger rustet opp, og flere står for tur. På 90-tallet ble noen av disse traseene asfaltert, og det er nå på tide å ruste dem opp slik at de framstår som trygge og hyggelig å ferdes på, sier Enzberg-Viker.

Marienlyst:

Området mellom Drammenshallen og Strømsø senter får rød asfalt. Sykkelveien går videre forbi Drammenshallen og bort til Drammensbadet og videre inn på Strømsø torg. Denne strekningen har ikke tidligere vært asfaltert med rødt.

Bikkjestykket:

Bikkjestykket – fra Austad ned til Marienlyst blir en oppgradering av gammel rød og grå asfalt. Det er også planer om å binde sykkelveien på Bikkjestykket sammen med traseen som går til Rundtom. Om denne blir påbegynt i høst eller til neste år er litt usikkert. Sammenføringen vil skje via Hermanstorffs gate og videre bort C. O. Lunds gate.

Rundtom – Gyldenløves plass:

Her er det rød asfalt i dag, men den er veldig slitt og blir nå oppgradert.

Flere gater står for tur

– Det kan hende vi rekker å pusse opp noen flere sykkel og gangveier i sommer og høst, men vi starter med disse tre traseene. Den neste som står for tur er Baker Thoens alle. Der blir det sykkelfelt på begge sider av veien, mellom Øvre og Nedre Eiker veg og Professor Smiths alle, avslutter overingeniøren.

Powered by Labrador CMS