NAF: En av tre frykter kraftkrise for elbilen

En ny undersøkelse viser at hver tredje innbygger mener at Norge ikke har nok strøm til alle elbilene. Skepsisen er høyest blant de som har bensin- eller dieselbil. Statnett mener frykten er overdrevet.

Publisert Sist oppdatert

NORGE: En undersøkelse utført av Norstat for NAF i januar i år viser at hver tredje nordmann mener Norge ikke har nok strøm til at folk kan skaffe seg elbil.

Andelen skeptikere er spesielt høy blant som ikke har elbil. Der svarer 37 prosent at de ikke tror på at Norge har nok strøm til elbilene. Det er dobbelt så høyt som blant elbilistene, der er andelen bare 18 prosent.

– Spørsmålet om Norge har nok strøm til elbilene skaper debatt over middagsbordet rundt om i Norge.

Det sier Thor Egil Braadland, myndighetskontakt i NAF.

– Skillet går ikke bare mellom hva slags bil man eier i dag, men også hva slags bil man skal ha neste gang. Blant de som skal ha elbil neste gang var det stor tiltro at det finnes nok strøm. Her mener nesten to av tre – 63 prosent – at det finnes nok strøm. Blant de som ikke skal ha elbil var svarene helt i andre enden av skalaen. Der svarte bare hver femte det samme, sier han.

- Norge har nok strøm

Kommunikasjonsdirektør i Statnett Henrik Glette mener tallene viser at mange overvurderer elbilenes behov for strøm. Han forsikrer at Norge skal ha nok strøm til å lade bilene framover:

– Elbilene trenger mer strøm i takt med veksten i elbiler, men strømbehovet deres er en veldig liten del av det norske strømforbruket, sier han.

– Sammenliknet med det økte kraftbehovet for å møte nye industriplaner og elektrifisering er dette forbruket lite, sier Glette.

– Nye industriplaner og overgangen fra fossile brensler i hele samfunnet vil kreve mye mer kraft i årene som kommer. Forbruket vil øke mer enn det vi ser av planer om ny kraftproduksjon, og vi kan få et kraftunderskudd rundt 2027. Da vil vi være avhengige av import for å dekke hele forbruket. Det betyr at vi trenger å øke kraftproduksjonen. Samtidig skal ikke noen være bekymret for at vi mangler strøm til hverdagslige gjøremål eller til lading av elbilene våre, sier Henrik Glette i Statnett.

En fullt ut elektrifisert bilpark vil det ikke være før tidligst i rundt 2040, om dagens salgstall fortsetter.

Beregninger som NAF har gjort viser at med rundt tre millioner elbiler på veiene vil hele den elektriske bilparken kreve rundt 6-7 terrawattimer i året. Det tilsvarer under fem prosent av det norske strømforbruket i dag.

Powered by Labrador CMS