Når følelsene overtar den politiske styringen, går det galt

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Det er alltid lett å glemme prinsipper og normale rutiner og styringsveier når følelsene tar overhånd i politikken. Det å tenke konsekvenser av vedtak og avgjørelser er ikke lett når varmen tar overhånd, blodet bruser i årene og det i tillegg er et kommunevalg like om hjørnet.

Derfor bejublet mange vedtaket flertallspolitikere i Drammen kommunestyre gjorde ved å gi alle opptil 18 år gratis adgang til Drammensbadet i sommer.

Etter den søte kløe kommer imidlertid alltide den sure svie. Når noe ser ut til å være for godt til å være sant, er det akkurat det det er.

Personlig har jeg i en tidligere kommentar tatt til orde for at ledelsen ved Drammensbadet måtte se på nivået på inngangsprisene, særlig i lys av prisene de har klart nå holde i Oslo, men at flertallspolitikerne i Drammen i sin iver etter å tekkes de mest populistiske ytterpunktene, skulle overse alle normale rutiner for behandling av politiske vedtak, hadde jeg ikke sett for meg.

Selvfølgelig er det meget lett å ha sympati med alle vanskeligstilte barn og familier i Drammen, som nå får anledning til å bruke badet i sommer på en helt annet måte enn det de hadde hatt råd til, uten gratis adgang. Og det unner jeg dem i fullt monn.

Likevel kan jeg ikke applaudere måten flertallspolitikerne i Drammen kommune kom frem til dette vedtaket på, og hvordan de kom på ideen om å gi alle opp til 18 år uansett god eller dårlig økonomi, gratis adgang.

Et eksempel på hvordan politikk ikke skal utøves.

På samme tid som flertallspolitikerne gjorde sitt gratisvedtak gikk kommunestyret også inn for å fortsatt beholde Drammenbadet som et kommunalt foretak, altså en selvstendig enhet med eget styre utenom den normale kommunale virksomheten.

Dette burde være et viktig prinsippvedtak for kommunestyret, men det var ingen i flertallskonstellasjonen som fant grunn til hverken å involvere rådmannen /administrasjonen, styret i det kommunale selskapet Drammenbadet eller ledelsen ved badet før de gjorde sitt vedtak om gratis inngang.

Nå ser vi resultatet. Ingen vet hva dette risikable forsøket vil koste. De 3,5 millionene noen har antydet er nok bare en del av den totale kostnadssprekken. Å ikke skjønne at det å ha gratis inngang til alle under 18 år både må medføre flere vakter, større fokus på renhold og en rekke ander ekstra kostnader, er ikke til å tro.

Å bruke øremerkede penger på å bekjempe fattigdommen i Drammen er godt anvendte midler, men etter min mening er dette ikke det samme som å gi alle under 18 år, uansett hvor du kommer fra og hvilken økonomi du har, gratis inngang til Drammenbadet.

Det er for eksempel heller ikke Drammensbadets oppgave, som et kommunalt foretak, å ha ansvar for at Drammensbarn skal lærer å svømme, slik enkelte har tatt til orde for

Hadde flertallspolitikerne i Drammen ikke latt følelsene ta fullstendig overhånd i varmen , ville de utmerket godt kunne funnet øremerkede ordninger, som ville komme dem i Drammen, som virkelig trenger det, til gode.

Kanskje de samme flertallspolitikerne til og med skulle ha tenkt tanken om at de burde ha hatt en prosess opp mot styret og ledelsen ved Drammenbadet, om både priser og åpningstider, mens isen ennå lå på andre siden av Marienlyst.

For meg er vedtaket om prisene ved Drammenbadet dessverre bare et eksempel på hvordan politikk ikke skal utøves.

Ordfører Monica Myrvold Berg kan hevde så mye hun vil at flertallsposisjonen i Drammen har hatt en klar linje i sitt politiske virke i de siste fire årene. Å kaste alle normale kommunale politiske arbeidsmåter over bord i denne saken, er etter min mening bare et forsøk på å være med i en popularitetskonkurranse som styringspartiet Arbeiderpartiet burde være forsiktig med, og som jeg ikke kan skjønne hva de er tjent med. Annet enn det å tekkes de kommunestyrerepresentantene og småpartiene som har skapt rot og kaos i drammenpolitikken i de siste fire årene.

Hvis det ikke er slik da at det sittende flertallet i Drammen kommunestyre har et like lemfeldig forhold til innarbeidede politiske arbeidsmåter opp mot sin egen administrasjon/rådmann og eksterne styrer og foretak, som to Arbeiderpartistatsråder den siste tiden, har vist de har hatt i forhold til habilitetsreglene.

Powered by Labrador CMS