MENINGER: Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun (Drammen Venstre)

Arealplanen: En stor delseier for miljøet

MENINGER: Vi står i naturkrise. Klodens naturmangfold ødelegges i rekordfart. Dette truer livsviktige økosystemer og dermed også våre viktigste tjenester: rent vann, frisk luft, mat, medisiner og så videre. Miljødirektoratets splitter nye oversikt og kartlag viser at det i dag er planlagt og tillatt ødeleggelse av over 4000 km2 arealer i Norge. Det tilsvarer Norges 100 største innsjøer tilsammen.

Heldigvis har kommunestyret i Drammen nå tatt et stort steg i riktig retning for å stanse dette naturtapet, etter at flertallet i vårt siste møte aksepterte å droppe planene om å ødelegge hele ni store planforslag med mange hundre dekar sårbar natur.

Litt historikk: Vi i kommunestyret lagde første forslag til ny arealplan for Drammen i desember 2022. Da la flertallet opp til en historisk rasering av natur i kommunen vår – til tross for all kunnskapen om naturkrisen vi hadde allerede da. Siden den gang har vi fått FNs naturavtale, som forplikter alle land i verden til å verne og restaurere 30% av naturen. Stortingsmeldingen om Norges oppfølging av naturavtalen kommer til høsten, og denne vil helt sikkert medføre en mye strengere arealpolitikk. Kommunenes hjemmealenefest, hvor kortsiktig vekst nesten alltid prioriteres foran langsiktig vern, kan nemlig ikke fortsette. Vi er ikke egnet til å ha et så stort ansvar.

Flertallet i Drammen valgte heldigvis denne uka å være mye mer ansvarlige enn i 2022. Arealene som nå ikke skal ødelegges likevel tilsvarer veldig mange leveområder for dyrene våre, dyrkingsarealer og friluftsopplevelser som får ligge i fred, til glede for fremtiden. Alle partiene som stemte for dette fortjener ros!

Men: Dessverre ligger det fortsatt veldig mye naturødeleggelse igjen i flertallets forslag til arealplan. Gigantområdet i Solbergelva hvor omtrent 1000 dekar natur fortsatt foreslås ødelagt peker seg ut som det aller verste. I tillegg foreslås det ulike nedbygginger på særlig Fjell, Storlie og Eikhaugen som vi i Venstre vil fraråde på det sterkeste.

Heldigvis er ikke dette over. Drammen skal nå nemlig inn i forhandlinger med statlige myndigheter om disse områdene som flertallet insisterer på å rasere, men hvor det foreligger sterke innsigelser. Vi i Venstre setter nå vår lit til at Statsforvalteren og Fylkeskommunen gir Drammen et klart nei i disse forhandingene!

Fordi naturødeleggelse – i naturkrisens tid – er noe som rett og slett må høre fortiden til.

Vi må utvikle landet vårt for at barnebarna våre og alt annet liv som er på jorda om 100 år skal ha de samme opplevelsene og mulighetene som vi har hatt i vår tid. Ikke for at vi skal fylle lommene med klingende mynt i dag på fremtidens bekostning.

Av
Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun
Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS