Lindum vil gjerne omregulere og kjøpe naboeiendommen for å etablere avfallsdeponi til forurensede masser.

Arealplanen: Satte foten ned for Lindums ekspansjons­planer

Naboeiendommens matjord forblir dyrket mark innen all uoverskuelig fremtid, etter at Krf gikk mot flertallssamarbeidet og ga jordvernet støtte i den betente saken mellom grunneiere og gjenvinningsanlegg.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Striden mellom naboene og Lindum har rast lenge, men ikke rikket seg en millimeter. Bøndene som i dag dyrker korn på de aktuelle jordene, har blånektet å selge.

Dermed kunne løsningen blitt tvang i form av ekspropriering dersom kommunestyret hadde gitt sin velsignelse til arealbruksendringen som Lindum mener de trenger for å ivareta sine behov.

Slik gikk det imidlertid ikke - kommunedirektørens anbefaling om å gå i mekling for å utvide renovasjonsanlegget areal ble ikke hørt. Mot Høyre, Frp og Pensjonistpartiets stemmer ga flertallet sin oppslutning til jordvernet, og de 110 målene med matjord, hvorav 90 er dyrket mark, forblir på bondens hender.

Lindums plan om avfalldeponi til forurensede masser var en tilbakeføring til landbruk om 30-50 år, men det hersker tvil om hvorvidt dette lar seg gjennomføre på forsvarlig måte. Det er blant annet fremmet innsigelser fra både statsforvalteren og fylkeskommune på arealbruksendringen, hvor tema blant annet har vært forurensning av grunnvann og økt trafikkbelastning.

DYRKET MARK: Lindums område er omgitt av dyrket mark på alle kanter, hvilket gjør en utvidelse vanskelig, først og fremst av hensyn til jordvernet.

Nei til tømmerterminal

I tråd med formannskapets innstilling vendte kommunestyret også tommelen ned for tømmerterminal på Juve - her også i tråd med rådmannens anbefaling.

- Kommunedirektøren vurderer at en eventuell tømmerhavn i Drammensregionen må utredes på regionalt nivå i en egen bred planprosess, skriver kommunedirektøren i sin anbefaling.

Også Bokerøya i Svelvik ble fredet for utbygging under behandlingen i kommunestyret, mens flertallet ga sin tilslutning til at kommunen går i mekling med myndighetene knyttet til omregulering av store skogsområder til boligformål i Solbergelva og deler av Åssiden.

I forhandlingsutvalget som skal føre sakene hvor kommunen ikke tar innsigelsene til følge skal ordfører, varaordfører, gruppeleder for Ap som største opposisjonsparti og representanter fra administrasjonen delta.

Powered by Labrador CMS