MENINGER: Olav Kristan Hovden Tveitan
Nyinnflyttet Åskollen-beboer og småbarnspappa

Drammen må prioritere barnefamilier

- Min familie og jeg flyttet nylig til Åskollen i Drammen. Vi føler oss sviktet, skriver innsenderen.

MENINGER: Min familie og jeg flyttet nylig til Åskollen i Drammen. Vi bosatte oss nettopp her på grunn av en anerkjent barneskole, fin beliggenhet og et godt nærmiljø som mange snakker varmt om. I 2017 ble det politisk vedtatt at ny ungdomsskole skal bygges på Åskollen, noe som var avgjørende for oss.

Handlingsplanen som rådmannen nå presenterer gjør oss frustrert og opprørt. Kommunedirektøren argumenterer med styrking av integrering i andre bydeler og at kommunen totalt sett har plass i sine nåværende skolebygg. Endring av skolekretser er et tiltak i handlingsplanen.

Åskollen, som er en del av kommunedel 9, forventer stor befolkningsvekst kommende år. Folkemengden på Åskollen har vokst med cirka 30 prosent de siste ti årene. Med en framtidig utbygging innenfor bydelen med nye boliger på Knive-Lolland og boliger på Nøsted/Glassverket antas det at befolkningen vil øke med rundt 3.000-4.000 personer innen 2040. Kommunedel 9 er nå den eneste som ikke har egen ungdomsskole.

Drammen kommune burde spille en aktiv og sentral rolle i utvikling av Åskollen som en attraktiv bydel, for å tiltrekke seg flere barnefamilier

Drammen kommune ønsker seg flere barnefamilier og alt ligger til rette for det på Åskollen. Ordfører har selv sagt at administrasjonen og politikere må legge forholdene til rette for å gjøre områder attraktive. Avgjørende for om en barnefamilie velger å bosette seg på Åskollen er blant annet skole og skolekrets. Åskollen trenger en ungdomsskole, som er gjentatt argumentert for tidligere.

Åskollen har et godt omdømme som bosted. Drammen kommune burde spille en aktiv og sentral rolle i utvikling av Åskollen som en attraktiv bydel, for å tiltrekke seg flere barnefamilier. På den måten vil kommunen styrke tilliten og tryggheten til egne innbyggere. Ja, det vil koste penger å bygge ny skole (og idrettshall), men gevinsten vil være stor for kommunen på sikt. Det må være attraktivt for barnefamilier å flytte til Drammen. Barn og unge må satses på, de må prioriteres!

I påvente av at ungdomsskolen på Åskollen skal bygges, er Marienlyst ungdomsskole nærskolen. Nå har administrasjonen foreslått Galterud som ny «nærskole» for elevene på Åskollen. En endring av skolekrets vil virke svært negativt for bydelen. Galterud er på ingen måte et naturlig nærområde for elevene som bor på Åskollen. Alt av aktiviteter foregår på Åskollen og det er på Åskollen elevene bor. Tvangsflyttingen vil skje til et sted de færreste av elevene har er forhold til. Åskollen-elevene har ingen tilhørighet på Fjell.

Det er ikke Åskollen-barna som skal flytte på seg og få lang reisevei til skolen fordi kommunen ikke prioriterer å bygge en ny ungdomsskole. Det er ikke Åskollen-barna som skal sørge for integrering av elevene på Galterud. Det er ikke Åskollen-barna sitt ansvar at problemene med dårlig integrering i Drammen har vokst frem over tid. Det å tvangsflytte elever fra et attraktivt boligområde, for å løse problemer et annet sted, vil fungere svært dårlig.

Og helt til slutt vil det skape en enorm mistillit til Drammen kommune derom skolekrets blir endret. Ny skole på Åskollen er vedtatt og har vært ønsket i bydelen i mange år.

Et eksempel er Konnerud og nedleggelsene av barnehager. Barnefamilier er misfornøyde og angrer på at de bosatte seg i Drammen kommune. Dette vil også gjelde Åskollen dersom bydelen ikke prioriteres. Det å ikke bygge en ungdomsskole på Åskollen eller å endre skolekrets er en billig løsning for kommunene i dag, men som vil virke svært negativt over tid.

En tvangsflytting av Åskollen-elevene vil kunne føre til at innbyggere på Åskollen vil flytte, og at det gode nærmiljøet som innbyggere har sørget for, kommer til å bli ødelagt. Vi føler oss sviktet.

Av
Olav Kristan Hovden Tveitan

Powered by Labrador CMS