FORVALTER PENGESEKKEN: Nyansatt kommunedirektør Trude Andresen har bestått sin første test i jobben. Nå er det opp til politikerne å ta de rette valgene utifra de dystre økonomiske utsiktene hun har lagt frem, skriver DRM24's politiske kommentator.

Drammen må sette tæring etter næring

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Innholdet i forslaget til økonomiplan for Drammen kommune i de neste fire årene, som den nye kommunedirektøren Trude Andresen la frem for politikerne fredag, er ingen lystig lesning. Hun beskriver den økonomiske situasjonen i Drammen kommune som «veldig, veldig krevende og så kritisk at ingen områder i kommunen blir fredet fra innstramminger og nedskjæringer». Dette burde likevel ikke komme særlig overraskende på de som har fulgt med på den negative utviklingen i Drammen i de siste årene.

At vi i Drammen har hatt en flertallsposisjon, som i fire år har nektet å se de økonomiske realitetene i øynene, og i stedet har lagt opp til et kostnadsnivå som overhodet ikke er bærekraftig for en middels stor by som Drammen, er det jeg vil kalle ansvarsløst.

Når jeg også opplever at de samme partiene, nå i opposisjon, i behandlingen av økonomien i 2. tertial i kommunestyret for kort tid siden, fortsetter å kommen med forslag til ulike særtiltak uten å tenke på kostnadene, må vi som innbyggere bare håpe på at den nye flertallsposisjonen har evnen til å sette foten ned.

De økonomiske realitetene har innhentet Drammen kommune

Å slå seg på brystet og si at det har vært gjennomført mange spare- og effektiviseringstiltak i Drammen i de siste årene blir ikke troverdig, når overforbruket og nye bevilgninger til særtiltak bare har fortsatt å øke. Til og med inneværende år blir beskrevet som mer krevende enn forutsett, med overforbruk i mange av sektorene.

Å skylle på regjeringen og det statlige inntektssystemet overfor kommunene, er blitt en sport blant en del kommunepolitikere og andre forståsegpåere. Trolig kan dette systemet bli bedre, men så lenge vi har et system, som ikke prioriterer Drammen, nytter det ikke å lukke øynene for virkeligheten. Å håpe og tro på et nytt og bedre system en eller annen gang i fremtiden løser ingen av Drammens økonomiske problemer hverken i år eller i de nærmeste årene.

Kanskje Drammen først og fremst må innse at vi er en middels stor norsk by. Altså ingen storby, selv i norsk målestokk.

Kanskje vi i Drammen må innse at vi stadig får færre innbygger i yrkesaktiv alder, at vi har en befolkning som har store behov for kommunens tjenester og at vi har større levekårsutfordringer enn ellers i landet. Samtidig som vi ser hva det betyr å ha store etterslepskostnader på vedlikehold.

De økonomiske realitetene har innhentet Drammen kommune. Det er likevel fortsatt tid til å endre på den negative utviklingen dersom politikerne nå tar innover seg budskapet fra den nye kommunedirektøren, Trude Andresen.

Hun har etter min mening bestått sin første test som kommunens øverste administrative ansvarlige. La oss håpe at kommunepolitikerne i Drammen fremover setter innbyggernes interesser foran egne partiers særinteresser.

Kanskje Drammen rett og slett må sette tæring etter næring, og i stedet for å leve på luftige ønsker og store visjoner må politikerne begynne å ta innholdet i ordet prioritering på alvor.

Powered by Labrador CMS