Kommunedirektør Trude Andresen presenterte forslag til Handling- og økonomiplan 2024-2027 for Drammen kommune.

La frem «krisebudsjett» for de neste fire årene

Kommunen styrer mot store underskudd, og må ta grep innenfor tjenesteområder som skole og eldreomsorg. - Det er kritisk, og alle steiner må snus, var beskjeden fra kommunedirektøren til politikerne.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Kommunedirektør Trude Andresen la fram planen for kommunestyrets gruppeledere fredag ettermiddag, og det var ingen lystig lesning.

- Det blir en krevende omstilling i årene som kommer. Det er nødvendig å se på strukturelle grep på alle nivåer. Det er ingen områder som ikke vil bli berørt, oppsummerte kommunedirektøren.

Hun viste til at kommunen fra før har stram økonomi, men store behov, og driver allerede svært effektivt. 2023 ble et mer krevende år enn forutsett med et merforbruk i mange tjenester.

Allerede neste år (2024) foreslår man å kutte 30 millioner kroner, fra 2025 hele 150 millioner (mot opprinnelig planlagt 135 millioner). Det vil isåfall gi et underskudd på 31,6 millioner istedenfor 60 millioner neste år.

Mot halvvering av disposisjonsfondet

- Statsbudsjettet gir oss veldig lite drahjelp, økonomien blir reellt sett trangere og vi er nødt for å bruke disposisjonsfondet for å dekke opp, uttalte Andresen.

Fra nivået på 843 millioner kroner ved inngangen til 2023, foreslår kommunen å spe på med 156 millioner kroner i 2024. Innen 2027 forventes disposisjonfondet, kommunens sparebøsse, å være mer enn halvvert til 412 millioner kroner.

- Vi må ta grep innenfor de store tjenesteområdene, da handlingsrommet er svært lite. Det er kritisk, og alle steiner må snus, sa Andresen.

Enda dyrere kommunale tjenester

Det betyr ikke bare dårligere tjenester og redusert tilbud. Også innbyggerne vil merke kommunens økonomi på lommeboka.

Drammen er fra helt i landstoppen hva angår kommunale avgifter på vann og avløp. Nå foreslår administrasjonen å øke prisene ytterligere med 11% på vann og 16 på avløp. Det betyr mellom 100 og 200 kroner ekstra per husstand i måneden, til tross for selvkostprinsippet. 

I tillegg vil kommunen innføre gebyr for levering av avfall på gjenvinningsstasjonene.

Handlings- og økonomiplanen baserer seg på kommunens økonomiske situasjon og politiske prioriteringer fra den siste fireårsperioden, og det er ventet flere endringer basert på maktskiftet i byen da budsjettet etter hvert skal behandles i kommunestyret - og på sikt også revideres.

Se presentasjonen i reprise her:

Powered by Labrador CMS