MENINGER: Sajid Mukhtar 
Gruppeleder, Partiet Sentrum

Enstemmig Motstand mot Selektiv Solidaritet i Drammen

MENINGER: Våre Verdier: Mer enn Bare Ord: I hjertet av det å leve i Drammen ligger et løfte om å inkludere alle og vise ekte solidaritet. Dette er ikke bare fine ord vi skal si høyt, men noe vi må vise i handling. Det bekymrer meg å se hvordan samtalen om å bosette flyktninger viser at vi risikerer å glemme disse verdiene, at de bare blir tomme ord.

Generøsitet vs. Virkelighetens Valg:
Å være generøs betyr å hjelpe de som trenger det mest, uten å nøle eller sette betingelser. Forslaget om å ta imot 250 flyktninger viste denne generøsiteten. Men, forslaget om å bare ta imot 125, og kun fra Ukraina, viser at vi velger bort vår generøsitet basert på hvor folk kommer fra. Dette strider mot alt vi står for om likeverd og solidaritet.

Hvor Er Menneskeligheten?
Det er galt å si ja til å hjelpe noen fra en konflikt, som i Ukraina, men ikke andre som lider like mye, som i Gaza. Hvor er logikken, eller enda viktigere, hvor er vår menneskelighet i disse valgene?

Menneskeverd Over Politiske Spill:
Å høre politikere snakke om politiske kompromisser er én ting, men dette handler om ekte menneskeliv – 125 av dem. Dette er ikke et spill, det er et spørsmål om å behandle alle med verdighet.

En Appell for Ekte Solidaritet:
Som medlem av et parti som lever etter prinsippet om å ikke etterlate noen, gir det meg en dårlig følelse å se at vi skal velge hvem vi hjelper. På hvilket grunnlag bestemmer vi hvem som er mest sårbar og trenger hjelp? Alle fortjener vår støtte.

Til Kristelig Folkeparti og Pensjonistpartiet:
Vårt fundament er kjærlighet, omsorg, og ønsket om et samfunn som inkluderer alle. Når vi velger å kun hjelpe noen basert på nasjonalitet, utfordrer vi disse verdiene. Hvordan kan vi rettferdiggjøre å hjelpe noen mens vi ignorerer andre i nød?

Til Vår Ordfører:
Ordførerens visjon om et samfunn der alle er velkomne er viktig. Vi kan ikke vende ryggen til de som trenger oss mest. Det strider mot alt vi står for.

Fremtiden Avgjøres Nå:
Våre valg i dag vil bli husket. Ved å velge en vei preget av diskriminering og selektiv solidaritet, vil vi alltid måtte forsvare disse valgene. La oss velge en annen vei – en vei av ekte solidaritet.

For et Drammen som Inkluderer Alle:
La oss gjøre Drammen til et sted der alle kan trives. La oss ikke la vårt løfte om inkludering og solidaritet være tomme ord. Vi må handle nå, for et Drammen som virkelig står for solidaritet, uten unntak.

Av
Sajid Mukhtar
Gruppeleder, Partiet Sentrum

Powered by Labrador CMS