MENINGER: Ståle Sørensen
Folk i Drammen

Folk i Drammen er det motsatte av populisme

MENINGER: Lista er etter mitt syn det motsatte av sirkus og ablegøyer. Den er et forsøk på å flytte makten tilbake til velgerne og bort fra spesielt mindre partier som fungerer som små enkeltmannsforetak av særinteresser.

Nominasjonsprosesser i partier er ganske lukkede prosesser. Vi i Folk i Drammen ønsker å utfordre disse lukkede prosessene.

Vi overlater til velgerne å bestemme alt. Vi presenterer derfor en liste med ressurspersoner, en meny som velgerne kan velge fra. Kryss av for de du ønsker valgt og stem på disse.

Dette er i tråd med intensjonene i valgloven og faktisk hvordan valg burde vært og ikke et «sprøtt påfunn». Det er velgerne som er sjefen. Men hva står Folk i Drammen for?

Jeg har gjennom over to perioder i kommunestyre og fylkestinget markert meg, jeg har vært veldig tydelig på hva jeg mener. Uavhengig av politisk ståsted og plattform har jeg stått for nøyaktig det samme hele mitt voksne liv, men med forskjellige vinklinger.

Jeg står for: Et krafttak for klimapolitikken, bedre sykkelveier, en kulturpolitikk vi kan være stolte av og en byutvikling som kombinerer vekst med bevaring av historiske bymiljøer.

Du husker kanskje også jeg markerte meg i debatten om coronatiltak Berntzen? Jeg står for dette fortsatt. Selv så upopulært det var den gangen så sa jeg det jeg mente. Jeg gikk også inn for bompenger og bomring - ikke akkurat en popularitetsøvelse i mange kretser. Jeg har aldri forsøkt å tekkes noen for posisjoner og kommer heller ikke til å gjøre det fremover. Dette bør i grunn være veldig tydelig og et greit utgangspunkt for om man kan gi en stemme eller ikke til meg.

Velgerne er ikke nådige og det er de som er dommeren. Dette er ytterst demokratisk.


Tilsvarende vil de andre navnene på lista også være tydelige, markerte stemmer. På sin måte. Og har de ikke markert seg til nå må de gjøre det for å ha nubbsjans av velgernes gunst. Velgerne er ikke nådige og det er de som er dommeren. Dette er ytterst demokratisk.

Vi skal jobbe sammen i Folk i Drammen og det er viktig å ha en ideologisk grunnplattform som vi kan jobbe ut fra, så kan vi være enige om å være uenige på enkeltpunkter utover dette. Det er også viktig at vi samler oss rundt budsjett og trygg politisk styring. Målet er dette: Brede, gode kompromisser laget av ansvarlige ressurspersoner.

Det var det som var Drammen sitt fortrinn for noen år siden. Et bystyre som jobbet sammen for Drammen. Det er det vi ønsker å få til. Det er det vi mener Drammen trenger.

Drammen trenger kombinasjonen av åpne debatter hvor folk tør å si sin mening, kombinert med ansvarlighet og ønske om brede kompromisser. Vanskelig ja, men mulig. Idag foregår politikkutviklingen i lukkede rom i partikontorer. Folk i Drammen ønsker å åpne opp og flytte politikkutviklingen tilbake til kommunestyret og utvalgene.

Lista er etter mitt syn det motsatte av sirkus og ablegøyer, lista er et forsøk på å flytte makten tilbake til velgerne og bort fra spesielt mindre partier som fungerer som små enkeltmannsforetak av særinteresser.

Berntzen har også misforstått fullstendig når han tror dette dreier seg om mitt navn. Jeg har ingen store ambisjoner om kommunestyret. Lista har ingen kumulerte kandidater, det betyr at jeg i større grad risikerer å ikke bli valgt.

Målet er å få inn ryddige ressurspersoner som er istand til å inngå brede forlik og skape entusiasme og glede over vårt felles prosjekt Drammen.

Akkurat som et bedriftsyre trenger solide personer som tør å si ifra trenger kommunestyret det samme. Etter mitt syn er det idag partiene som driver populisme, og i særdeleshet de små partiene. Noe Berntzen har skrevet godt om tidligere.

Av
Ståle Sørensen
Folk i Drammen

Powered by Labrador CMS