Gjorde helomvending i «desibelsaken»:
- Skål for det!

Flertallet i kommunestyret stilte seg bak å skrote vedtaket fra formannskapet i Drammen forrige uke om desibelkrav fra musikk på uteserveringer etter kraftfulle tilbakemeldinger fra bransjen.

Publisert Sist oppdatert

DRAMMEN: Det ble klart under behandlingen av saken knyttet til endring i kommunens retningslinjer for alkoholsaker tirsdag kveld.

Venstres gruppeleder Herman Ekle Lund, primus motor for utelivsbransjen, hadde brukt dagene siden formannskapsmøtet godt, og fått med seg et bredt flertall på et endringsforslag som i praksis skrotet hele kravet om desibelmålinger på utendørs skjenkeområder, hvilket i praksis ville medført næringsforbud for flere av byens utesteder.

- Det vi nå gjør, er å flytte grenseverdien for lydmåling fra uteserveringer, og inn til berørte naboer og leiligheter, som er det som er relevant for å forebygge lydkonflikter. Vi mener det er vår plikt å lytte til fagfolk, nasjonale standarder og bransjen selv når vi avgjør utelivets egen fremtid. Såpass fortjener dem. Skål for det, sa Ekle Lund fra talerstolen.

Vedtaket innebærer at man skal ta utgangspunket i en grenseverdi på 47 desibel målt inne i leiligheter, som er i henhold til eksisterende forskrifter fra Norsk Standard.

100% fornøyd var han imidlertid ikke, selv om dagens vedtak nå fremstår mer som en liberalisering enn en innskjerping.

- Jeg skulle helst sett at saken ble sendt tilbake og behandlet i påvente av nytt og mer liberalt, nasjonalt regelverk med en felles veileder som bransjen kan stille seg bak, og kommer derfor ikke til å mene noe om desibelgrenser, sa Ekle Lund.

Slipper søknad ved vanlig høyttalerlyd

For å imøtekomme intensjonen med det opprinnelige forslaget om at man skal slippe søknader ved utendørs bruk av høyttalere under et visst lydnivå, og som ikke er å anse som konserter eller arrangementer, heter det også i vedtaket at det «ikke kreves forhåndsmelding for faste utendørs høytalerinstallasjoner som er i regelmessig bruk i forbindelse med uteservering, butikker og lignende».

Frem til nå har dette i utgangspunktet vært søknadspliktig, selv om det ikke har vært håndhevet i praksis.

Utendørs underholdning/arrangementer etter klokken 19.00 vil fortsatt være søknadspliktig, slik det har vært hele tiden.

- Har man flyttet til sentrum, må man regne med støy

Fremskrittspartiets Ulf Erik Knudsen roste Ekle Lund, for sitt engasjement og å være arkitekten bak endringsforslaget.

Han påpekte at Frp i behandlingen i formannskapet ønsket 75 desibel fremfor 65, og at folk som bosetter seg i sentrum må finne seg i at det er noe lyd.

- Har man flyttet til sentrum, må man regne med støy. Vi ønsker et sentrum med liv og moro, og det kommer vi til å fortsette med, sa Knudsen.

Arbeiderpartiets Ståle Sørensen påpekte at man må «tåle lyden av musikk og folk som har det artig, men samtidig at man tar hensyn til de som bor i sentrum».

- Å drive med skjenkepolitikk er som å delta på en fest klink edru, be de slå av musikken og gå å legge seg, sa Sørensen.

Men poengterte at skjenkepolitikk også er kulturpolitikk, næringspolitikk og byutvikling.

- Det er mulig at vi bommet på forslaget i formannskapet, men det var godt ment, sa Sørensen, som under formannskapet var ærlig på at han ikke hadde peiling på hva Høyres forslag om 71 desibel ville innebære.

Sosialistisk Venstre og rødt var på sin side de eneste partiene som satte på bremseklossene for fest og moro, og brukte fire representanter til å stemme for rådmannens opprinnelige forslag om desibelgrense på 65.

Vedtaket ble oppsummert med følgende tillegg: «Det skal utøves stor takhøyde for kulturelle utrykk, inkludert musikk, i det offentlige rom i sentrumsområdene.»

Powered by Labrador CMS