MENINGER: Ulf Erik Knudsen
Gruppeleder, Fremskrittspartiet

Har Drammen fått et dårlig omdømme etter flyktningsaken?

MENINGER: Tirsdag før påske behandlet kommunestyret de rødgrønne partienes klage på vedtaket om kun ta imot 125 flyktninger og prioritere de fra Ukraina. Klagen ble stemt ned av flertallet og er nå sendt statsforvalter (Valgerd Svarstad Haugland) for såkalt lovlighetskontroll. Sett fra min side er det åpenbart at vedtaket må være lovlig, men jeg er ikke optimist i og med at statsforvalterens sjef – statsminister Støre - raskt var ute og mente vedtaket var ulovlig. Selv om dette senere ble moderert, er det et sterkt signal.

Vedtaket skal ifølge både folk på venstresiden, herunder redaksjonen i Drammens Tidende, og Innvandrerrådet være både rasistisk, ulovlig, diskriminerende og krenkende for folk med ikke-vestlig opphav. Det skal også ha svekket Drammens omdømme. Om noen har bidratt til å svekke Drammens omdømme, så må de være de som kommer med slikt tull. Slike uttalelser i møter, demonstrasjonstog og i media – sammen med enkelte lokalpolitikeres deltagelse i NRKs program Debatten – skaper selvfølgelig oppmerksomhet. Imidlertid er reaksjonene jeg har mottatt både fra vanlige drammensere og fra andre deler av landet utelukkende positive.


Tilbake til dette med lovlighet: At et åpenbart fornuftig og godt begrunnet vedtak skal være ulovlig, kan jeg ikke forstå. Det er også slik at det flertallet i Drammen har gjort er det samme som mange andre kommuner har gjort. Det har kritikerne og Drammens Tidende sett helt bort fra. For øvrig er det Drammen gjør nøyaktig det samme som staten gjør når den tar imot kvoteflyktninger. Da settes det opp en liste med enkelte nasjonaliteter som man ønsker å ta imot, som da selvfølgelig går på bekostning av andre nasjonaliteter.

Reaksjonene jeg har mottatt både fra vanlige drammensere og fra andre deler av landet er utelukkende positive

Antallet som er vedtatt har også skapt sterke reaksjoner: Ap, SP og INP/Industripartiet ville ta imot det dobbelte av Høyre, KrF, PP og FrP. Mens Rødt, SV, MDG og Venstre kastet alt måtehold og fornuft på elva og gikk inn for tredobling.

Primært ville FrP stanse mottaket av flyktninger til Drammen (unntatt fra Ukraina), men sammen med våre samarbeidspartier fikk vi til en kraftig reduksjon av antallet og en prioritering av vårt nærområde. Dette er helt nødvendig for at vi ikke skal ende opp med en situasjon der kommunen ikke klarer å levere gode tjenester til innbyggerne, og at integreringsproblemene tårner seg opp og blir uhåndterlige. Drammen har i en årrekke bosatt svært mange flyktninger, i tillegg til at vi har et stort påtrykk av andre innvandrere som bosetter seg i kommunen. Mange av disse bidrar positivt til samfunnet, men vi har også grupper med betydelige integreringsutfordringer og store sosiale problemer i flere miljøer.

Det må være åpenbart fornuftig at flyktninger skal bosettes der det er størst mulighet for vellykket integrering. Siden Drammen fra før har en høy andel ikke-vestlige innvandrere og store integreringsutfordringer, er det ikke hensiktsmessig å bosette enda flere fra denne gruppen. Vi må først løse de utfordringene vi allerede har.

Powered by Labrador CMS