GA OPPOSISJONEN DET GLATTE LAG: Frp's Kristin Løvaas Gjerde var førstemann på talerstolen i debatten om ytringskultur, med en tordentale etter blant annet å ha blitt assosiert med «tankegodset bak 22. juli» i et leserinnlegg fra opposisjonspartiene i Drammen.

Kjære drammenspolitikere: Orker ikke flere «skinndebatter» om ytringsfrihet i kommunen

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Som uavhengig politisk kommentator her i DRM24 er min oppgave å analysere og kommentere den politiske situasjonen, herunder også enkeltsaker i Drammen kommunes ulike politiske organer, samt det som foregår i de politiske partiene.

I utgangspunktet har jeg ingen ting med å foreslå hva de enkelte partiene, eller den enkelte representant skal mene.

Etter å ha hørt debatten i Drammen kommunestyre tirsdag kveld om: «Ytringskulturen – kjøreregler for kontakten mellom politikerne og administrasjonen», gjør jeg et unntak. Kjære drammenspolitikere, vi har hatt nok av såkalte debatter om ytringskultur nå.

Vi trenger ikke flere «skinndebatter» der det egentlige poenget fra opposisjonen, slik jeg hører det, er nok et forsøke på å svekke FrPs rolle i den nye posisjonen i Drammen kommunestyre.

«Opp som en bjørn og ned som en skinnfell» er likevel min dom over opposisjonens rolle i denne debatten.

Det er helt legitimt å være politisk uenig med sine motstandere. Det jeg reagerer på er at opposisjonen, i alt for mange saker, ikke i klartekst «henger bjella på katten», men bruker skinnargumenter for å angripe FrP. Eller for å sitere FrPs Kristin Gjerdes uttalelser i debatten om at opposisjonen i denne saken har trukket opp fiktive konfliktlinjer og konstruert et fiktivt show.

Her har ikke opposisjonen en gang tatt seg bry med å undersøke hva som står i kommuneloven når det gjelder arbeidsgiveransvar

Utgangspunktet for hele saken var at FrPs Jon Helgheim for en tid siden karakteriserte en uttalelse fra parkeringssjefen i parkeringsselskapet i kommunen, om virkningen av gratis parkering i sentrum, som dum.

Denne uttalelsen skulle, ifølge opposisjonen, gjøre sitt til at de ansatte i kommunen ble livredde for å uttale seg i alle andre sammenhenger. Dette er etter denne kommentators oppfatning å bruke de ansatte på en svært uheldig måte, for ikke å si på en uverdig måte.

Et av hovedargumentene fra opposisjonens side har vært at kommunestyrerepresentantene er arbeidsgivere for de ansatte i Drammen kommune. Her har ikke opposisjonen en gang tatt seg bry med å undersøke hva som står i kommuneloven når det gjelder arbeidsgiveransvar.

I kommunestyret måtte derfor kommunedirektøren avklare dette en gang for alle. Hun slo fast at kommuneloven klart understreker at det operative arbeidsgiveransvaret for de kommunale ansatte ligger hos kommunedirektøren.

Jeg har dessverre i mange år hørt om den fryktkulturen som har preget de ansatte i administrasjonen i Drammen kommune. Ingen har noen gang sagt til meg at det er politikerne i kommunen som har skapt denne fryktkulturen. Snarere tvert imot får jeg stadig henvendelser om at det er overordnede ledere som skaper frykten for å uttale seg.

Kanskje dette er «elefanten i rommet» som politikerne i Drammen burde ta mer på alvor enn det de gjør? Jeg har tidligere skrevet at jeg på dette punktet har ganske store forventninger til den nye kommunedirektørens handlekraft.

Jeg synes også det er grunn til å sitere Frps Jon Helgheim, hvis uttalelser var utgangspunktet for saken, når han i debatten sa at hans lojalitet som politiker ligger hos innbyggerne og velgerne i Drammen, og ikke hos administrasjonen i kommunen.

Powered by Labrador CMS