2019: Bildet er fra valgkampen ved forrige kommunevalg, hvor daværende statsminister Erna Solberg (H) besøkte Gulskogen, og lokale AUF-ere slo ring om statsministeren for «selfies». DRM24's kommentator mener det er Høyres og Arbeiderpartiets ansvar å få valgkampen inn på «rett spor».

Kampen om den politiske valgkamp-dagsorden i gang i Drammen

KOMMENTAR: Press på de to store partiene om å gi etter for småpartiene.

Publisert Sist oppdatert

Ved inngangen til valgkampen foran høsten kommune- og fylkestingsvalg er det mange som ønsker å få sine saker i fokus, og sette dagsorden for valgkampen.

I Drammen opplever vi i disse dager at det ikke er bare er de små politiske særinteresse-partiene som er aktive, men også distriktets største lokalavis (DT). At avisen allerede fire måneder før valget har tatt klare standpunkt i to kontroversielle saker i drammensdistriktet, er høyest uvanlig. Etter min mening fraskriver avisen og dens journalister med dette seg sin journalistiske uavhengighet både i bompengesaken og i saken om arealplanen i Drammen. Hvilken troverdighet vil innholdet i de sakene avisens journalister og redaktører skriver om ha i disse to sakene? Avisen bør i det minste i hver enkelt sak fortelle sine lesere at de allerede har tatt klare standpunkter i sakene.

At det særlig er mot Høyre og deres ordførerkandidat Kjell Arne Hermansen den nye alliansen mellom DT, MDG og Venstre i Drammen setter inn støtet, og nærmest freder ordfører Monica Myrvold Berg og Arbeiderpartiet, er ikke særlig overraskende i det både MDG og Venstre i inneværende kommunestyreperiode har tilhørt Aps flertall. Når Høyre i tillegg på de siste lokale meningsmålingene gjør det meget godt, er det klart at Kjell Arne Hermansen ligger laglig til for hugg.

Jeg tror likevel ikke forsøket på å skremme Drammens befolkning med en eventuell flertallskonstellasjon etter valget i Drammen mellom Høyre og FrP, slik DT forsøkte på nylig, får folk til å bevre av frykt.

Det er lov å advare mot å tro at en stor kommune som Drammen kan styres etter «lunsjbordprinsippet»

Det er likevel verdt å understreke at det er over fire måneder igjen til valget og mye kan skje i politikken på den tiden. Høyre og Kjell Arne Hermansen må blant annet vise at han og hans parti i Drammen skjønner hva innbyggerne i kommunen er opptatt av, og at det er mer enn bare økonomi.


Slik jeg opplever folk i Drammen er de opptatt av sin daglige økonomi, at de har en sikker jobb og at velferden er god, med særlig vekt på eldrepolitikk, skole og fattigdom. Det partiet, av de to store (H/AP) som klarer å skape seg troverdighet i disse sakene, kommer til å stå sterkt i kampen om ordførerkjedet.

I Drammen kommune er det derfor først og fremst Arbeiderpartiets og Høyres ansvar å få valgkampen til å handle om det innbyggerne er mest opptatt av. Det rotet og kaoset som har vært i drammenspolitikken i de siste fire årene burde være nok til å skremme de to største partiene bort fra tanken om å gjenta kaoset. Vi har sett hvordan det har gått når flertallsmakten bygger på en rekke små særinteressepartier uten tanke på en helhetlig styring av kommunen.

At for eksempel Venstres førstekandidat gjentar at hans parti fortsatt er på frierføtter både til H, AP og til det han selv kaller sentrum, viser vel at den gamle senterpartihøvdingen Jon Leirfalls ord om «vinglevenstre» fortsatt står seg.

Det er imidlertid velgerne som bestemmer, men det er lov å advare mot å tro at en stor kommune som Drammen kan styres etter «lunsjbordprinsippet». Altså at hver enkelt deltager i lunsjen (lest: hvert enkelt lite parti i et flertallssamarbeid) fritt kan forsyne seg av det de liker best på bordet, og overlate til andre å ta ansvaret for helheten i måltidet.

At avisen allerede fire måneder før valget har tatt klare standpunkt i to kontroversielle saker i drammensdistriktet, er høyest uvanlig. Etter min mening fraskriver avisen og dens journalister med dette sin journalistiske uavhengighet


Å hevde at det forslaget til arealplan som nå er ute på høring vil gjøre høstens kommunevalg vil bli en folkeavstemming om Drammen er en grønn by eller ikke, er etter min mening et elitistisk forsøk på å skape en unødvendig polarisering av Drammenspolitikken.

Jeg er hellig overbevist om at begge de to store partiene i Drammen kommer til å finne fornuftige løsninger på de fleste av de innsigelsene som er kommet til arealplanen, og at de kommer til å prioritere hva som er viktigst etter å ha hørt på innbyggerne i den høringen som gjennomføres. Noen forslag kommer sikkert til å bli trukket og dermed ikke vedtatt, mens andre forslag vil bli gjenstand for forhandlinger med den/de partene som har fremmet innsigelser.

I stedet for utelukkende å vise pekefingeren mot flertallet bak det arealforslaget som er sendt ut til høring i Drammen, burde det kanskje også vært rettet fokus på både statsforvalterens og ikke minst Statens Vegvesens rolle i høringsrunden. Hvor stor makt disse «to vesenene» skal ha i forhold til de folkevalgte i kommunen, burde kanskje vært problematisert sterkere.

Er det noe vi ikke trenger i disse tider, hverken i Drammen eller i Norge ellers, er det økt polarisering, mindre tillit og flere uløste problemer. Jeg har tidligere brukt sitatet fra Henrik Ibsens Peer Gynt, men gjentar det gjerne: Ja, tenke det, ønske det, ville det med, men gjøre det! Nei, det skjønner jeg ikke!

Jeg håper både Peer Gynt og undertegnede tar feil når det gjelder drammenspolitikernes evner til å forstå hva som er til det beste for hele drammenssamfunnet.

Powered by Labrador CMS