GRATULASJONSKLEM: Høyres ordførerkandidat Fredrik Haaning tapte knepent kampen om ordførerkjedet for rivalen Monica Myrvold Berg (Ap) i 2019-valget.

Sett kjepphestene på stallen - Ap og Høyre må samarbeide i Drammen

KOMMENTAR: Mange vil nok mene at jeg tror på både påskeharen og julenissen, men de to store partiene burde se det som sin plikt å rydde opp i de vanskelighetene Drammen kommune er oppe i etter valget.

Publisert Sist oppdatert

Påsken blir betegnet som den stille høytiden, og kan for mange være et svært velkomment avbrekk fra den kyniske og ironiske verden vi ellers må forholde oss til.

Drammensordførerens refs (i siste kommunestyremøte før påske) av hvordan kommunestyrerepresentantenes uverdige behandling av hverandre utelukkende gir negative tilbakemeldinger, var høyst betimelig.

Jeg håper likevel at drammenspolitikeren har fått seg en velfortjent pust i bakken, og at de blant annet har brukt tiden til å tenke igjennom hva de har utrettet i de siste fire årene, og hvordan deres arbeid er blitt oppfattet av innbyggerne i den nye storkommunen.

Ved inngangen til valgkampen foran høstens kommune- og fylkestingsvalg er det på sin plass å minne om at velgerne/innbyggerne i den nye storkommunen Drammen ikke har noen grunn til å være særlig imponert over det politikerne i kommunen har fått til i denne første fireårsperioden etter kommunesammenslåingen.

Riktignok var det en formidabel oppgave både politikerne og administrasjonen i den nye storkommunen tok på seg i 2019, likevel burde resultatene vært bedre enn det vi ser i dag. Og det gjelder dessverre på de fleste områdene i kommunen.

Drammen blitt en administrasjonsstyrt kommune der rådmannen, sammen med små særinteresse-partier, har fått altfor stor makt på bekostning av de to store tradisjonelle styringspartiene Arbeiderpartiet og Høyre.


Nå vil det alltid være slik at noen blir misfornøyde med de vedtakene som gjøres og de planen som blir presentert, slik er det i et demokrati, og det lever vi godt med.

I Drammen har imidlertid mangel på politisk styring og stabilitet i inneværende kommunestyreperiode ført til usedvanlig mye rot og surr, utover det vi som innbyggere må forvente når tre kommuner skal slås sammen til en.

Appetitten hos Arbeiderpartiet etter å få tilbake ordførerkjedet fra Høyre i Drammen i 2019 var så stor at partiet glemte, eller bevisst overså, at det å regjere på nåde fra en rekke små særinteressepartier, måtte gå galt.

I dag er det ingen ting igjen av den lojaliteten de såkalte samarbeidspartiene bak ordfører Monica Myrvold Berg stod for ved valget av flertallskonstellasjon i 2019. Det burde imidlertid ikke overraske noen. I stedet for å bli en foregangs kommune der politikerne skulle vise frem hvorfor nye store sammenslåtte kommuner var veien å gå, er Drammen blitt en administrasjonsstyret kommune der rådmannen, sammen med små særinteresse-partier, har fått altfor stor makt på bekostning av de to store tradisjonelle styringspartiene Arbeiderpartiet og Høyre.

Dette har ført til enorme overskridelser ved bygging av nye bybro, dårlig generell økonomi, dårlig eldreomsorg, dårlig skoletilbud, sterk økning i barnefattigdom, stagnasjon i befolkningstilvekst, mangel på utbygging av infrastruktur som kan gjøre Drammen til en grønnere by, sterk strid om det arealplanforslaget som nå er ute til høring, og så videre (listen kan gjøres mye lenger).

Hvordan det politiske landskapet i Drammen vil se ut etter kommunevalget 13. september er umulig å spå, selv om meningsmålingen viser en klar trend. Arbeiderpartiet har store problemer, mens Høyre nærmest fosser frem.

Tallene viser imidlertid helt tydelig at ingen av de to store partiene vil få flertall alene. Kaoset i drammenspolitikken kan dermed fortsette også i de neste fire årene dersom noen av de små særinteressepartiene igjen får unødvendig mye makt, som takk for å sikre enten Arbeiderpartiet eller Høyre ordførerkjedet.

De to store partiene burde i stedet
se det som sin plikt å rydde opp i de vanskelighetene Drammen kommune er oppe i. Dette kan bare skje ved at Høyre og Arbeiderpartiet i Drammen inngår et samarbeid etter høstens valg der innbyggernes og kommunens problemer blir prioritert på bekostning av politisk prestisje og ideologi.

Svært få av politikerne
, og deres nærmeste allierte av andre beslutningstager i Drammen, vil nok hylle et slikt initiativ, selv om nye tider krever nye tanker. Kanskje er det likevel på tide å sette gamle kjepphester på stallen - i hvert fall for en periode.

Drammen kommune trenger
et seriøst politisk styringsdyktig flertall etter høstens valg for å rydde opp i alle problemene, og mange vil nok mene at jeg tror på både påskeharen og julenissen når jeg maner til et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Høyre i neste kommunestyreperiode, dersom det er dette som skal til for å sikre et styringsdyktig flertall.

De to store partiene burde se det som sin plikt
å rydde opp i de vanskelighetene Drammen kommune er oppe i, og jeg er overbevist om at velgerne, og dermed innbyggerne, vil sette pris på at deres interesser blir satt foran politisk maktkamp og kamp om posisjoner - selv om jeg er fullstendig enig i at all politikk til syvende og sist dreier seg om makt.

Både Arbeiderpartiet og Høyre
vil i tilfelle få nok av muligheter senere til å finpusse egen politikk dersom de nå tar på seg oppgaven med å føre Drammen kommune trygt gjennom de brottsjøene som venter de neste fire årene.

Powered by Labrador CMS