MENINGER: Billy Taranger
Kommunestyrerepresentant Drammen KrF

Kloakken må renses med det billigste alternativ

MENINGER: I september 2023 kvalitetssikret vi prisen på nytt renseanlegg. Administrasjonen konkluderte igjen med at på alle parameter blir et sentralt anlegg rimeligst å bygge og ikke minst å vedlikeholde. Dette «tror ikke» Lars Krogsund noe på i et leserinnlegg 26/6. Jeg vet ikke hvilken innsikt representanten fra Det Norske Industriparti sitter inne med, men vi politikere kan ikke mistro fagfolkene i tre kommuner og basere seg på hva enkelte tror.

Ingen liker at avgiftene øker. Vi må gjøre hva vi kan for å holde de nede. Derfor har Drammen, Lier og Asker gått sammen om å bygge et stort renseanlegg. Arbeidet er startet og kan ikke reverseres. Det er heller ingen grunn til det. Anleggsarbeidet med å fornye tre mindre anlegg koster ca. 30 millioner mer enn å bygge et nytt. Driftskostnadene om 25 år er 50 mill. dyrere. Valget var derfor enkelt. Kanskje vil kalkylene sprekke, det har Kroksund rett i, men det kan også skje på fire mindre renseanlegg. Utgiftene både å bygge og drifte renseanlegget i Nordbykollen skal deles på tre kommuner.

Alle kommuner er pålagt å rense all kloakk. Det er et EU-direktiv, som regjeringen har sluttet seg til. Rensing av kloakken vil gjøre Drammensfjorden levende igjen. Selvsagt burde staten betale for dette eller bidra til kommunene. Det har ordføreren skrevet brev om, men lite tyder på at vi får hjelp til rensing.

Spørsmålet er altså ikke om avgiftene vil øke, men hva som vil koste mest. Og da er alle beregninger at oppgradering av mange små anlegg er dyrest. Vi behøver ikke belaste administrasjonen med å gjøre nye beregninger noen måneder etter siste gang, Det er grunnen til at Krogsunds forslag om interpellasjon ikke ble vedtatt.

Selvsagt ønsker vi at kalkylen holder. Samtidig må vi som politikere slutte å være etterpåkloke og gi inntrykk av at vi vet mer og kan mer enn fagfolkene både i private bedrifter og kommunen. Nye kalkyler kommer i forbindelse med neste års budsjett uansett. Ingen stikker hodet i sanden, som Krogsund påstår, men vi vil ikke belaste administrasjonen med nye oppgaver i en presset situasjon.

Av
Billy Taranger
Kommunestyrerepresentant Drammen KrF

Powered by Labrador CMS