Krever Sørvangen-svar fra rådmannen

Randi Eng (Frp) lurer på om kommunen har misforstått eget planverk.

Publisert

DRAMMEN: Nå stiller politikeren spørsmål til rådmannen i den betente saken.

- Drammen kommune ønsker å fremstå som Norges grønneste kommune, hvor FNs bærekrafts mål står sentralt i utviklingen av kommunen. Dette i henhold til kommunens eget planverk. Samtidig ønsker kommunen å benytte anskaffelser som virkemiddel til å bidra til økt deltakelse i arbeidslivet for utsatte grupper. Hvordan samsvarer ovennevnte med kommunens kjøp av langreist frukt fra et selskap i Oslo fremfor å kjøpe frukten kortreist fra Sørvangen Næringspark, spør Randi Eng.

Og føyer til:

- Er handlingen et bevisst strategisk valg for å nå målsettingen med grønneste kommune og medvirkning i arbeidslivet for utsatte grupper, eller er det noe kommunen har misforstått i denne saken?

Powered by Labrador CMS