MENINGER: Eli Steen
Mamma til utviklingshemmet og leder i NFU Drammen og Lier

Sørvangen-vedtaket: Jeg håper å skape uro og skam i hvert eneste kontor og krypinn i rådhuset

Jeg blir rystet både som mor og som leder i NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede) Drammen og Lier av vedtaket om at Sørvangen ikke lenger skal levere jobbfrukt til Drammen kommune.

MENINGER: Min sønn er heldig. Han har verdens beste jobb. Han jobber på Jobbfruktavdelingen på Sørvangen. Som mor til barn med utviklingshemming, er det ikke en selvfølge å få jobb. Dere vet selv hvor viktig jobb er for egen identitet, selvbilde, helse – og ikke minst økonomi. I tillegg er arbeidsplassen en sosial arena som betyr enda mer for utviklingshemmede da de ikke har så aktive liv utenom jobben.

Høy yrkesdeltakelse og lav arbeidsledighet har lenge vært viktige mål i norsk velferdspolitikk, og det skal også gjelde for utviklingshemmede. Per i dag er det så å si ingen av dem som har arbeid i ordinær virksomhet. Aktivtetssentre eller varig tilrettelagt arbeid, såkalt VTA plass, er muligheten. For å få en VTA plass må noen gå av med pensjon eller dø først. Jeg kjenner flere som har fått beskjed om at de kanskje kan få jobb om 3 eller 5 år - kanskje…

Så når kommunen fatter vedtak
som bidrar til uforutsigbarhet for en type arbeidsplasser som allerede er knapp faktor, blir jeg rystet. Innkjøpsavdelingen i Drammen kommune mener seriøst at kommunen skal kjøpe jobbfrukt fra et firma i Oslo, noe som innebærer 90 kilometer biltur tur / retur for å levere LANGREIST FRUKT hver dag. Og det skal være bærekraftig og klimavennlig?

I kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 står det så fint at FNs bærekraftmål står sentralt i utviklingen av Drammen kommune. 6 satsingsområdene skal ha ekstra oppmerksomhet i planperioden, som bl.a. God oppvekst og godt liv, Klima- og miljøvennlig utvikling og Mangfold og inkludering. Vedtaket om å kjøpe jobbfrukt fra en bedrift i Oslo, som innebærer 90 kilometer biltur tur / retur kommer i konflikt med flere av hovedmålene og delmålene i kommuneplanens samfunnsdel. Så hvorfor bruker kommunens administrasjon og politikere så mye tid på en plan som ikke skal følges? Skulle ikke den være kompasset for veien videre?

Artikkel 27 Arbeid og sysselsetting i CRPD (Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne) mener jeg også er i konflikt med vedtaket om å kjøpe LANGREIST FRUKT.

I 2020 startet Bufdir et prosjekt som på sikt skal sikre menneskerettighetene for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bakgrunnen for prosjektet var at kommunene hadde lite kjennskap til CRPD. Et utvalg kommuner ble invitert inn som pilotkommuner, deriblant Drammen. Så i 2022 har det vært testet ut opplæringsmateriell og avholdt konferanser. Dersom kommunens ansatte og politikere ikke har fått med seg noe av dette, har de ikke fulgt med i timen. Innkjøpsavdelingen har tilsynelatende vært fritatt fra å arbeide i tråd med kommuneplanen, FNs bærekraftsmål og CRPD.

Drammen kommune har også en anskaffelsesstrategi hvor delmål 6 sier følgende: Kommunens anskaffelser bidrar til et inkluderende arbeidsliv og arbeid til flere mennesker med nedsatt funksjons- eller arbeidsevne. Anskaffelsesregelverket åpner for at kommunen kan reservere kontrakter til bedrifter som har som hovedformål å integrere personer med nedsatt funksjonsevne, eller vanskeligstilte personer i arbeidslivet. Det står tydelig i Anskaffelsesstrategien at Drammen kommune skal:

  • Benytte anskaffelser som virkemiddel til å bidra til økt deltakelse i arbeidslivet for utsatte grupper.
  • Prioritere innkjøpskategorier som er egnet til å styrke vinnersjansene for arbeidsmarkedsbedrifter og andre bedrifter som sysselsetter personer med nedsatt funksjonsevne eller vanskeligstilte personer.

Når alt dette er sagt, så er jeg sikker på at Sørvangen og Jobbfruktavdelingen ikke er avhengige av å levere KORTREIST FRUKT til Drammen kommune for å overleve. Men vedtaket som er gjort er et sykdomstegn på kommunen, og en skam for de som har gjort vedtaket.

Så skam dere!! Våkn opp politikere!


Av
Eli Steen
Mamma til utviklingshemmet sønn i arbeidsfør alder og leder i NFU Drammen og Lier lokallag

Powered by Labrador CMS