MENINGER: Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun, Mahamud Ismail (Drammen Venstre)

La oss gi kjernekraft en sjanse i Drammen!

MENINGER: Et ellers polarisert kommunestyre i Drammen viste seg fra sin beste side 19.03 da et stort, tverrpolitisk flertall brøt med blokkene og stemte for å behandle Venstres interpellasjon om kjernekraft i Drammen. Selv partier som var ærlige på at de er skeptiske valgte å gi debatten en sjanse, og gjør at Formannskapet nå skal debattere følgende spørsmål i sitt møte 30. april:

  • Bør kommunedirektøren utarbeide en mulighetsstudie som beskriver hvordan kjernekraft kan bidra til kraftsituasjonen, sysselsetting og næringsutvikling i kommunen?
  • Bør Drammen melde seg inn i nettverket “Norske kjernekraftkommuner”?

Vi i Venstre er helt åpne på at det er mange ukjente faktorer i det store kjernekraftspørsmålet. Tilhengerne argumenterer for at kjernekraft både vil spare mer natur, ha lavere klimautslipp og bidra til mer stabil og rimeligere energiforsyning enn andre kraftformer, at det vil skape mange arbeidsplasser og ikke minst at det velkjente risikobildet med farlig avfall og stråling nå langt på vei er løst med ny teknologi. Det meste av dette er imidlertid fortsatt påstander og ikke fakta, og må derfor grundig utredes og etter hvert testes før det kan settes to streker under svaret.

Men: Det eneste som er sikkert nå er at vi aldri får svaret på disse spørsmålene hvis vi ikke utreder og undersøker. Og midt i dagens natur-, klima- og energikriser så har vi ikke luksusen av å velge å ikke skaffe oss slik kunnskap. Mener vi.

Noen er bekymret for at dette vil bli fryktelig dyrt for Drammen. Heldigvis er det godt kjent at private aktører er klare for å ta regninga for å teste ut kjernekraft: selskapet Norsk Kjernekraft AS, som leder an i utviklingen, har ikke bedt om en krone i subsidie, og er fullt innforstått med den økonomiske risikoen når de inviterer norske kommuner inn i samarbeid lande rundt. Det gjør at Drammen, med sitt pressede budsjett, faktisk har råd til å utforske dette nærmere. For kommunens del vil dette aller mest handle om å finne egnede arealer. Der har vi i Venstre allerede vært i kontakt med interesserte grunneiere som ønsker å tilby områder til kjernekraftproduksjon – dersom dette er noe kommunen ønsker å gå videre med.

Mye av bekymringen i debatten 19.03 gikk på at kommuneadministrasjonen allerede er nedlesset med utredningsoppdrag og ikke har kapasitet til enda et slikt prosjekt. Her kan vi også berolige med at slike mulighetsstudier allerede er utarbeidet i flere andre kommuner, og at det finnes et stort, privat miljø som kan stå for store deler av jobben. Vi trenger ikke finne opp hjulet på nytt – her kan mye kunnskap anvendes på nytt i lokal kontekst, og det bør være overkommelig å hekte dette på eksisterende prosjekter; som for eksempel det pågående næringsutviklingsprosjektet “Grønn Vekst” hvor kommunen, akademia og ledende bedrifter samarbeider for å identifisere og stimulere bærekraftig lokalt nøringsliv. Som deleier av Norges største energiselskap Å Energi kan veien til fagkompetansen der heller ikke være lang.

Og i en kommune hvor rundt ⅓ av menneskene i arbeidsfør alder ikke jobber, så må det være interessant å kikke på et prosjekt som anslår å raskt kunne ansette omtrent 300 personer, samt skape enda flere arbeidsplasser gjennom lokale og regionale ringvirkninger.

I Drammen har vi mye av infrastrukturen som skal til for å etablere kjernekraftverk, i form av kraftledninger, veier, havner, tilgang på kjølevann, erfaring med industri og mange folk som kan jobbe ved kraftverkene under både bygging og drift.

Nå går imidlertid toget fort hvis vi vil nyte av gevinstene ved å være tidlig ute: nettverket “Norske kjernekraftkommuner” er under etablering i mai.

Vil vi bli med på dette toget, eller stå igjen på stasjonen? Vi i Venstre håper kommunestyret nå kan legge andre konflikter til side og samarbeide for at Drammen griper denne unike muligheten.


Av
Herman Ekle Lund, Emilie Ovnerud, Rune Fortun og Mahamud Ismail
Drammen Venstre

Powered by Labrador CMS