ÅSKOLLEN SYKEHJEM: Må svare for anklager innen demensomsorgen.

Lurt trill rundt

Publisert Sist oppdatert

KOMMENTAR: Det er sjelden jeg har følt meg så flau og utilpass over å være innbygger i Drammen som i sommer. De henvendelsene vi har mottatt om forholdene for de demente pasientene ved Åskollen sykehjem, og som vi skriver om i DRM24 nå, er så groteske at de nesten ikke er til å tro.

Kildene våre er imidlertid troverdige personer med ulike tilknytninger til Åskollen sykehjem. At de ikke ønsker å stå frem offentlig, med navn og ansikt, i frykt for jobb eller replisalier i en eller annen form overfor seg selv eller sine innlagte beboere, er en sak for seg. Det er tydelig at denne frykt- og lukkethetskulturen dessverre fortsatt finnes i beste velgående i deler av administrasjonen i Drammen kommune.

Nedleggelsene av de to demenssykehjemmene Fredholt og Gulskogen viser seg å være en totale skandale for mange av de svakeste av de svake blant oss. Det var mange både fagfolk på demenssykdom, ansatte, pårørende og andre oppegående mennesker som protesterte mot nedleggelsene, fordi de fryktet for de demente pasientenes liv, helse og ikke minst trygghet og trivsel.

Her skulle det spares penger uansett hva kostnadene måtte blir for de involverte pasientene, pårørende og ansatte

Alle protester og innsigelser, også av de ypperste fagfolkene på demenssykdommer, ble blankt avfeid både av rådmann, kommunaldirektør, virksomhetsleder og politikerne i AP,  H, MDG og SV som utgjorde flertallet for nedleggelse. Her skulle det spares penger uansett hva kostnadene måtte blir for de involverte pasientene, pårørende og ansatte.


Det var ikke måte på hvilke lovnader administrasjonen og flertallpolitikerne kom med når det gjaldt antall ledige tilrettelagte plasser for demente som bare sto og ventet på å bli fylt opp av pasienter fra de to nedlagte sykehjemmene. Åskollen sykehjem ble fremhevet som selve fyrtårnet av et tilrettelagt nytt hjem for de demente pasientene.

I dag ser vi altså resultatet. Ikke bare er forholdene for de demente på Åskollen sykehjem helt uholdbare og rent ut sagt ulovlige, slik vi har fått det beskrevet. I tillegg driftes fortsatt en avdeling på Fredholt fordi det ikke er plasser nok ved andre sykehjem i Drammen, slik løftene gikk på.

Løftene hadde altså ingen rot i virkelighetene. Både pasienter, pårørende, ansatte og fagfolk er blitt lurt trill rundt. Det hjelper ikke at noen av pasientene fra Gulskogen og Fredholt, som ble overført til andre sykehjem i Drammen, har det bra der.

De uverdige forholdene for de demente pasientene ved Åskollen sykehjem har derfor bakgrunn i dårlig ledelse, både ved sykehjemmet og i administrasjonen i Drammen kommune.

Det store spørsmålet for meg og andre er derfor nå hvilke konsekvenser denne fatale feilinformasjonen til hele drammenssamfunnet vil få? Rådmannen har sluttet, men både kommunaldirektør og virksomhetsleder fortsetter som om ingen ting har hendt. Jeg er spent på hvor handlekraftig den nye kommunedirektøren (ny tittel på rådmann) er?

Politikerne vil få sin dom i valget den 11 . september.

Powered by Labrador CMS